ตาก-อบรมการขับเคลื่อนกลไกด้านสิ่งแวดล้อม

  ตาก-อบรมการขับเคลื่อนกลไกด้านสิ่งแวดล้อม

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

                    กอ.รมน.จว.ตาก.อบรมการขับเคลื่อนกลไกด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหารและน้ำ

          เมื่อวันที่ 16 ส.ค.63 กอ.รมน.จว.ต.ก. โดย พ.อ.พงค์มิตร ปินปันคง หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว เข้าร่วมโครงการอบรมการขับเคลื่อนกลไกด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหารและน้ำ จัดโดย กอ.รมน.ภาค 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลหนองบัวใต้ อ.เมืองตาก มีประชาชนและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่ายเทศบาลตำบลหนองบังใต้เข้าร่วมจำนวน 80 คน

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!