ร้อยเอ็ด-ตรวจสอบปริมาณน้ำนมและคุณภาพน้ำนมดิบ

ร้อยเอ็ด-ตรวจสอบปริมาณน้ำนมและคุณภาพน้ำนมดิบ

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ชัย ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำนมและคุณภาพน้ำนมดิบจากเอกสารที่บันทึกไว้ และลงข้อมูลใน MC-1 โดยตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบที่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบรับเข้าและจำหน่ายออกเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบบริษัทกาฬสินธุ์แดรี่ฟูด จำกัด (อำเภอโพธิ์ชัย) ซึ่งรับน้ำนมจากสมาชิกบริเวณใกล้เคียงทั้งหมด 19 ราย ได้ปริมาณน้ำนมดิบเฉลี่ย 1.3 ตัน ต่อวัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!