อำนาจเจริญ-จัดกิจกรรมรวมพลังสตรี พลังสร้างสรรค์ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566

อำนาจเจริญ-จัดกิจกรรมรวมพลังสตรี พลังสร้างสรรค์ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566

ภาพ/ข่าว:ทิพกร หวานอ่อน

          วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงานรวมพลังสตรีอำนาจเจริญ พลังสร้างสรรค์ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 พร้อมมอบแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรสตรีจังหวัดอำนาจเจริญให้เข้มแข็ง มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสตรีดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 มอบหนังสือวันสตรีไทย 1 สิงหาคม 2565 พระบารมีส่องหล้าต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย และร่วมเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกควงคู่กับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญและคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับจาก 7 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
           นางสมหญิง บัวบุตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ว่า จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดโครงการรวมพลังสตรีอำนาจเจริญ พลังสร้างสรรค์ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน ความยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาในสังคมของสตรี อีกทั้งเป็นการแสดงพลังสตรีในการสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหาสตรี ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสตรีอำนาจเจริญ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 22 ราย พิธีมอบหนังสือวันสตรีไทย 1 สิงหาคม 2565 พระบารมีส่องหล้าต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย การแสดงเดินแบบผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โดยจัดแสดงแบบจำนวน 4 ชุด การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา การจัดแสดงนิทรรศการผ้าไทย และผ้ามหาอำนาจ การออกบูธให้ความรู้จากสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรมสาธิตอาชีพกลุ่มสตรี และการจำหน่ายสินค้า OTOP ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ สตรีจังหวัดอำนาจเจริญ ได้แสดงพลังสตรีสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหาสตรี ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และผลงานของสตรีจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!