ร้อยเอ็ด-ดร.เอกภาพ – ดร.รัชนี พลชื่อ เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.ร้อยเอ็ด เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ

ร้อยเอ็ด-ดร.เอกภาพ – ดร.รัชนี พลชื่อ เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.ร้อยเอ็ด เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อช่วงเข้าวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ บริเวณสวนสุขภาพอำเภอโพธิ์ชัย ดร.เอกภาพ- ดร.รัชนีพลซื่อ ได้นำนำนายเอกรัฐ พลชื่อ(นาว)ว่าที่ผู้สมัคร สส.ร้อยเอ็ด พรรคพลังประชารัฐ มาเปิดตัวและแถลงนโยบายของพรรค มีดังต่อไปนี้
          บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มคน/เพิ่มเงิน 700 บาทต่อคน/เดือน เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 60 ปี=3,000บาทต่อเดือน 70 ปี=4,000บาทต่อเดือน 80 ปีขึ้นไป=5,000บาท เพิ่มค่าตอบแทน อสม.3,000บาทต่อเรือน ช่วยค่าเกี่ยวข้าวไร่ละ1,000บาทไม่เกินครอบครัวละ 20 ไร่ เปลี่ยนที่ดิน สค.1 และที่ดินสปก.4-01เป็นโฉนดที่ดินเป็นโฉนดที่ดิน ออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินตกค้างที่ดินหังไร่ปลายนา เจาะบ่อบาดาลในไร่นาติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และยกเลิกหนี้ กยศ. เรียนฟรีจนจบปริญญาตรี พร้อมกับเปิดตัวหาเสียงผู้สมัคร สส.ร้อยเอ็ดเขต 2 พรรคพลังประชารัฐคือนายเอกรัฐ พลซื่อ เพื่อลงสมัครรับการเลือกตั้ง สส.ร้อยเอ็ด เขต 2 มีประชาชนเข้าร่วมรับฟังการปราศรัยแถลงนโยบายของพรรค กว่าครึ่งหมื่น ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!