อยุธยา-พระราชทานเทียนพรรษาแก่ 7 วัดพระอารามหลวง

อยุธยา-พระราชทานเทียนพรรษาแก่ 7 วัดพระอารามหลวง

ภาพ/ข่าว:นพดล บำเพ็ญสัตย์ / นราเอก ตันศิริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานเทียนพรรษาแก่ 7 วัดพระอารามหลวงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัยอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563

          เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ไปจุดถวายบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดียสถานตามพระอารามหลวงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 7 แห่ง ประกอบด้วย วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร วัดชุมพลนิกายารามราขวรวิหาร วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร และวัดศาลาปูนวรวิหาร เพื่ออุทิศถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่กว่า 200 คน เข้าร่วมพิธีโดยแยกไปตามพระอารามหลวง ทั้ง 7 แห่ง
          โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานไส้เทียนและน้ำมันไว้ให้พระสงฆ์ตามวัดพระอารามหลวงต่างๆ ใช้ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา สำหรับวัด พระอารามหลวงทั้ง 7 แห่งนี้ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ปัจจุบันได้รับการสถาปนาให้เป็นวัดพระอารามหลวง โดยวัดที่ได้รับการสถาปนาให้เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอก คือ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร และวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร ในส่วน 5 วัดดังกล่าว ได้รับการสถาปนาให้เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นโท ซึ่งล้วนมีพุทธประวัติอย่างยาวนาน

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!