ตาก-เปิดโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่บ้านเก้ารวมไทย

ตาก-เปิดโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่บ้านเก้ารวมไทย

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

             นายอำเภอพบพระ-เปิดโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่บ้านเก้ารวมไทย ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก

               เมื่อวันที่27ต.ค.2563 เวลา09.00น. นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ เป็นประธานเปิดงาน โครงการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม ณ.อาคารอเนกประสงค์กลางหมู่บ้าน บ้านเก้ารวมไทย หมู่ที่ 5 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก นายอิทธิพงศ์ จักษ์ตรีมงคล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ เป็นการจัดหน่วยบริการประชาชนด้านต่างๆ ของอำเภอไปให้บริการประชาชน ถึงในพื้นที่หมู่บ้าน โดยกำหนดออกให้บริการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีกิจกรรมหลักในการบริการประกอบด้วย การบริการ พี่น้องประชาชนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านอำนวยความเป็นธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านการเกษตร งานบริการต่างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไปอำเภอ พร้อมทั้งนำข้าราชการจากหน่วยราชการต่างๆ มาแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบ

                นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ กล่าวว่า วันนี้ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ บ้านเก้ารวมไทย ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก ซึ่งวัตถุประสงค์ในการออกหน่วยอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการ จากภาครัฐ รวมทั้งเสนอความต้องการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวคิด เพื่อที่ภาครัฐ จะได้นำไปพิจารณา เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตลอดจน เป็นการ เยี่ยมเยียนประชาชน ของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเกิดการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาต่อไป โดย.มีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ.ศาลาเอนกประสงค์ บ้านเก้ารวมไทย​ ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!