สุพรรณบุรี-ปลูกป่าจิตอาสาป้องกันไฟป่า

สุพรรณบุรี-ปลูกป่าจิตอาสาป้องกันไฟป่า

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี

            สุพรรณบุรีรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกป่าจิตอาสาป้องกันไฟป่า

            ที่ จ.สุพรรณบุรี วันที่ 17 ตุลาคม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีปลูกป่าจิตอาสาภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ที่บริเวณต้นน้ำริมเขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ในพื้นที่ 350 ไร่กว่า 8,000 ต้นโดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด จาก จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี กาญจนบุรี จิตอาสา 904 ประชาชนนักเรียน นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา กว่า 1,000 คนร่วมกิจกรรม

            นายวราวุธ เปิดเผยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เป็นการดำเนินการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงมีพระปณิธานในการที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอด พระกรณียกิจและแนวทางของพระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ในการที่จะรักษาต้นน้ำ ปีนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราตั้งเป้าหมายเอาไว้ 10,100 ไร่แต่มาถึงขณะนี้เราได้ปลูกไปแล้วถึง 17,000 ไร่ในปี 2564 เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ทั่วประเทศจำนวน 400,000 ไร่วันนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่มีอีกหลายจังหวัดมาช่วยกันสืบสาน รักษา และต่อยอด ในการที่จะบำรุงรักษาต้นน้ำในการที่จะแก้ปัญหาธรรมชาติในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ำท่วมดังนั้นต้นไม้ที่เราปลูกวันนี้ทุกต้นจะช่วยแก้ปัญหาได้นานาสารพัดอย่างจึงขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทั้ง 67 ล้านคนใช้เวลานี้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินใช้เวลาของท่านทุกๆนาทีให้เกิดประโยชน์ในการที่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่เราอยู่มาช่วยกันปลูกต้นไม้มาช่วยกันสืบสาน ช่วยกันรักษา และต่อยอดตามปณิธานของพ่อหลวงของเรา

               กิจกรรมปลูกป่าจิตอาสาวันนี้เป็นการปลูกป่าในพื้นที่เสื่อมโทรมจำนวน 350 ไร่เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศฯป่าต้นน้ำซึ่งเป็นต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำกระเสียวแหล่งน้ำสำคัญทางการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ของพี่น้องประชาชนชาว จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งได้อย่างยั่งยืนและเป็นไปตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระปฐมบรมราชโฮงการแก่ประชาชนชาวไทยในการสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ที่ทรงให้ความสำคัญและห่วงใยในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำของประเทศ

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!