เชียงใหม่-สว. เยี่ยมเยียนชาวชุมชนโหล่งฮิมคาว

เชียงใหม่-สว. เยี่ยมเยียนชาวชุมชนโหล่งฮิมคาว

ข่าว/ภาพ:นันธิกา กิจปาโล/พยุงศักดิ์ เทพแก้ว 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

             สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนชุมชนโหล่งฮิมคาว มุ่งส่งเสริมรายได้ และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว บนพื้นฐานของความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

              วันนี้ (4 ธ.ค. 63) พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 ในฐานะประธานกรรมการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนชุมชนโหล่งฮิมคาว อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเยี่ยมชมสินค้าชุมชน และแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในประเด็นกิจกรรมส่งเสริมรายได้และการท่องเที่ยวชุมชนโหล่งฮิมคาว เพื่อพัฒนา รักษา และยกระดับคุณภาพ มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่ บนพื้นฐานของความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ

             สำหรับชุมชนโหล่งฮิมคาว ตั้งอยู่ที่บ้านมอญ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนให้มีกาดต่อนยอน เปิดชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ของชุมชนโหล่งฮิมคาว ซึ่งมีความโดดเด่นเรื่องการผลิตผ้าฝ้ายและได้มาตรฐานรางวัลชนะเลิศ GI การผลิตจะเป็นแบบพื้นบ้านดั้งเดิมนำมาประยุกต์ผสมผสานเข้ากับแฟชั่นดีไซน์ของคนรุ่นใหม่ โดยนำสินค้าออกจำหน่ายภายในชุมชน ที่บ้านเรือนส่วนใหญ่ เป็นบ้านอยู่อาศัยแบบชุมชนคนล้านนา เพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชน ชาวบ้านอาศัยอยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง ภายในชุมชนมีการทำสลุงเงิน มีศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เสื้อผ้าพื้นเมือง โดยแต่ละบ้านจะเปิดบ้านเพื่อจำหน่ายสินค้าของตน และมีการสอน สาธิตงานศิลปะพื้นบ้าน หัตถกรรม ทั้งนี้ชุมชนโหล่งฮิมคาวได้เปิดต้อนรับผู้มาเยี่ยมทุกวัน ยกเว้นวันพุธ

             สำหรับวันพรุ่งนี้ (5 ธ.ค. 63) คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) จะได้ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา โดยจัดกิจกรรม มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สำหรับโรงพยาบาลเชียงดาว และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด่าน ณ บ้านอรุโณทัย (หนองอุก) ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น คณะกรรมการฯ จะได้เดินทางไปสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อชมกิจกรรมคลินิคฟุตบอล โดย โค้ช ทีมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย เพื่อฝึกสอนกีฬาฟุตบอลให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและโค้ชที่เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนที่จะร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสามัคคี ระหว่างทีมรักเมืองไทย กับทีม VIP จังหวัดเชียงใหม่

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

 

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!