อยุธยา-รองผู้ว่า ขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน

อยุธยา-รองผู้ว่า ขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน

ภาพ/ข่าว:นพดล บำเพ็ญสัตย์ / นราเอก ตันศิริ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร”วัดโพธิ์ทอง อำเภอนครหลวง

          เมื่อเวลา 15:00 น.วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ทอง ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยพระครูอุดมนครกิจ เจ้าคณะตำบลนครหลวง เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอนครหลวง ได้กล่าวรายงานในการดำเนินการ ขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พัฒนาการอำเภอนครหลวง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทน บริษัท SCG นครหลวงประชาชน ครู และนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง เข้าร่วมกิจกรรม
          นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการแผนปฏิบัติการ “Quick Win 90 วัน” ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในระยะเวลา 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่ ครัวเรือน ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สามารถผลิตอาหารบริโภคเองได้ ในยามที่เกิดวิกฤติและสามารถพึ่งตนเองได้ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการปฏิบัติ
          นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอนครหลวง กล่าวว่า การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ “Quick Win 90 วัน” ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของอำเภอนครหลวงได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่งผลให้มีการขยายผลพื้นที่การดำเนินงานไปสู่ระดับชุมชน และมีแนวคิดว่าหากชุมชนใดไม่มีพื้นที่ปลูกผัก หรือครัวเรือนที่ไม่มีพื้นที่ปลูกผัก จึงได้นำแนวคิดให้วัดเป็นศูนย์กลางเอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับชุมชนได้ปลูก และมาดูแลพืชผักของตน โดยทางวัดโพธิ์ทอง ซึ่งมีพระครูอุดมนครกิจ เจ้าคณะตำบลนครหลวง เป็นเจ้าอาวาสได้ร่วมกับชุมชนตำบลบ่อโพง ในการแบ่งปันน้ำใจให้กับประชาชน และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลบ่อโพง และพื้นที่ใกล้เคียงได้มีผักสวนครัวไว้รับประทานภายในครัวเรือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
          นอกจากนี้ ทางผู้แทน บริษัท SCG นครหลวงยังได้สนับสนุน อุปกรณ์การปลูกผักในตะกร้า และเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ให้กับประชาชนและ เด็กนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมคนละ 1 ชุด เพื่อนำไปปลูกที่บ้านไว้ได้เก็บกินในครอบครัวอีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!