นครสวรรค์-มอบทุนราชภัฎ 3 แสน

นครสวรรค์-มอบทุนราชภัฎ 3 แสน

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ ม.ราชภัฏ นว. มอบทุนนักศึกษา 3 แสนบาท

             เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่12 พฤศจิกายนนี้ ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ นายอดุลย์ ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จำนวน 60 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 300,000 บาท โดยแบ่งเป็นทุนเรียนดี 10 ทุน และทุนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจขัดสน 50 ทุน ซึ่งคณะกรรมการทุกท่านได้ร่วมกันมอบทุนให้กับนักศึกษา สำหรับงบประมาณที่มอบทุนแก่นักศึกษา จะเป็นรายได้ที่ทางคณะกรรมการได้จัดหามาเพื่อบรรเทาความเดือดให้กับนักศึกษา
           เมื่อมอบทุนการศึกษาแล้วได้ดำเนินการประชุมตามวาระ จะมี วาระ 2 ประเด็นได้แก่ ประเด็นที่ 1 การให้ข้อเสนอแนะแก่ทางมหาวิทยาลัยซึ่งมีด้วยกันหลายเรื่อง โดยเรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาอาทิ การบริหารมหาวิทยาลัยเชิงธุรกิจ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้น การใช้สถานที่ให้คุ้มค่าและพร้อมที่จะบริการชุมชนเป็นการสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง ตลอดจนการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นโรงเรียนในระดับแนวหน้าและเป็นที่ยอมรับของชุมชน ฯลฯ ซึ่งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ฝ่ายเลขานุการได้นำเข้าเสนอ ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบ ซึ่งทางทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการในส่วนที่ทำได้ก่อน ส่วนอีกหลาย ๆ ประเด็นได้เริ่มขับเคลื่อนและดำเนินการเพื่อให้ผลออกมาเป็นรูปธรรมต่อไป

             ประเด็นที่ 2 เป็นเรื่องการหารายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษา คณะกรรมการร่วมกันหาแนวทางในการจัดหารายได้ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้จัดท่องเที่ยวภายในประเทศ 2 ทริป ทริปแรก อีสาน-เชียงคาน 3 วัน 2 คืน กำหนดเดินทางเดือนมกราคม 2563 ทริปที่ 2 สามอันดามัน สงขลา ตรัง สตูล หลีแป๊ะ 4 วัน 3 คืน แต่ยังไม่ได้กำหนดวันเดินทาง ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!