ฉะเชิงเทรา-วท. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ฉะเชิงเทรา-วท. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ภาพ/ข่าว:สุรเชษฐ์  จันทร์ทอง

วท.ฉะเชิงเทรา จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับชั้นปวช 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน ภายใต้บริบท New Normal จากวิกฤตโควิด-19

          วันนี้ (29 มิ.ย.63) ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานจัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับชั้นปวช 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของกฎระเบียบ หลักสูตร ได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มห้องเรียน และรู้จักสถานที่ภายในวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาระดับชั้น ปวช 1 จำนวน 383 คนจาก 5 สาขาวิชาประกอบด้วย ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ช่างเชื่อมโลหะ และสาขา ช่างแมคคาทรอนิกส์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
          ว่าที่พันตรีวัชรพล เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มีมาตรการเข้มงวด ในการดูแลนักเรียนนักศึกษา ภายใต้บริบท New Normal จากวิกฤตโควิด-19 ตามมาตรฐานของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข โดยการจัดตั้งเครื่องสแกนคอมพิวเตอร์ เพื่อสแกนอุณหภูมิทุกคน ที่เข้ามาในพื้นที่วิทยาลัย จากนั้นจะมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และอ่างล้างมือโดยใช้สบู่ก่อนเข้าเรียน ส่วนในช่วงรับประทานอาหาร ได้จัดเตรียมโต๊ะไว้ ให้รับประทานอาหารได้เพียงโต๊ะละ 2 คน มีฉากกั้นกลางด้วยพลาสติกใส และมีจุดเว้นระยะห่าง ในช่วงที่เดินเข้าไปเลือกซื้ออาหาร ขอให้ความมั่นใจให้กับผู้ปกครองทุกท่าน ที่ส่งบุตรหลานมาเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ว่าเราจะดูแลลูกศิษย์ทุกคน แก้ปัญหาในทุกๆ เรื่องประดุจลูกหลานของเราเอง ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชาการ”

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!