มทร.รัตนโกสินทร์ ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 2563

มทร.รัตนโกสินทร์ ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 2563

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน

           ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 2563 การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา (NCAME 2020)

              วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 2563 การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา (NCAME 2020) หัวข้อ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม” และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ณ ห้อง 411 ชั้น 4 อาคารสิรินธร มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา นครปฐม

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!