มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน

           สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

            ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 18 ทุน ทุนละ 10,000 บาท โดยมี ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นผู้มอบทุน ให้กับนักศึกษาที่มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เคยประพฤติและกระทำผิดวินัยอื่น และเป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้ที่บิดามารดาผู้ปกครองมีฐานะยากจน โดยผ่านการคัดเลือกของอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านการเห็นชอบจากรองคณบดีและคณบดีที่นักศึกษาสังกัดอยู่ อีกทั้งมอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบ เหตุอัคคีภัย จำนวนเงิน 20,000 บาท ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!