นครสวรรค์-นายกนำทีมเข้าตรวจสจ.แจ้งอ่างแห้ง 3 อ่าง ต้องรีบขุดก่อนฝนลง

นครสวรรค์-นายกนำทีมเข้าตรวจสจ.แจ้งอ่างแห้ง 3 อ่าง ต้องรีบขุดก่อนฝนลง

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             นายกนำทีมเข้า ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี สจ.แจ้งอ่างแห้ง 3 อ่าง ต้องรีบขุดก่อนฝนลง เร่งเปิดสภา ขออนุมัติงบทำทันที

                เมื่อเวลา 13:00 น วันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายก อบจ ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธุ์งิ้ว เลขานุการนายกอบจ. นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่างอบจ. เดินทางเข้าพื้นที่ บ้านกระชัด หมู่ 12 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี เนื่องจากได้รับการประสานงานแจ้งจากนายสุรวิทย์ ฤทธิ์ฉ่ำ สมาชิกสภาอบจ.เขตอำเภอไพศาลี ว่าในพื้นที่ดังกล่าว ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง ชาวบ้านในพื้นที่ ร้องขอความช่วยเหลือให้ทางอบจ. ช่วยดำเนินการขุดลอก สระ อ่างเก็บน้ำ คลองซึ่งเป็นอ่างในพื้นที่ด้วย

               เมื่อพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์และคณะ เดินไปถึง มีนายสุรวิทย์ ฤทธิ์ฉ่ำ สมาชิกสภาอบจ.เขตอำเภอไพศาลี นายประเสริฐ แช่มเดช นายกอบต.สำโรงชัย นายนิพนธ์ สร้อยทองพูล กำนันตำบลสำโรงชัย พร้อมชาวบ้านในพื้นที่จำนวนหนึ่ง รอรับและบรรยายสรุปให้ฟังถึงสภาพความแห้งแล้งในพื้นที่ โดยสระน้ำที่ชาวบ้านในเขตตำบลสำโรงชัย ขอร้องให้ช่วยดำเนินการมีทั้งหมด ทั้งหมดจำนวน 3 แห่ง ในแห่งที่ 1 ที่บ้านกระชัด หมู่ 12 ตำบลสำโรงชัย มีพื้นที่อ่างเก็บน้ำแก้มลิง อยู่ในสภาพแห้งแล้งแห่งหนึ่งมีพื้นที่จำนวน 20 ไร่ ที่สระแห่งนี้จะรับน้ำหลากมาจากพื้นที่อำเภอตากฟ้า และพื้นที่ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี หากได้รับการขุดลอก 2 ระดับ มีความลึก 6 เมตร จะสามารถกักเก็บน้ำได้ 180,000 ลูกบาศก์เมตร ต้องใช้งบประมาณไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท

                 ในแห่งที่ 2 ที่บ้านกระชัด หมู่ 12 ต.สำโรงชัย เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งเดิมใช้เป็นที่ทำน้ำประปาหมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 40 ไร่ อ่างเก็บน้ำ อยู่ในสภาพแห้งแล้งไม่มีน้ำ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่บริเวณโดยรอบ ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้และน้ำทำการเกษตร พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ได้มอบหมายให้นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง จัดส่งช่างเข้าพื้นที่เพื่อทำการสำรวจและคำนวณปริมาตรดินและน้ำ จากการสำรวจหาข้อมูล ของกองช่างอบจ.นครสวรรค์ คำนวณปริมาตรดินและน้ำ พบว่าในพื้นที่ 40 ไร่ของสระแห่งนี้หากมีการขุดลอก เป็น 2 ระดับให้มีความลึก 6 เมตร จะสามารถกักเก็บน้ำ ได้ 370,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณไม่น้อยกว่า 7 ล้านบาท แห่งที่ 3 ที่ลำห้วยใหญ่ บ้านตลุก หมู่ 19 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี เป็นสระน้ำที่ร่วมกับคลองมีความยาว 470 เมตร กว้าง 80 เมตร คิดพื้นที่รวมประมาณ 22 ไร่ หากขุดลอกให้ลึกลงไปจากก้นสระเดิมอีก 3 เมตร จะได้ความจุเพิ่มขึ้นอีก 105,000 ลูกบาศก์เมตร รวมความจุเดิมจะเพิ่มเป็น 193,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งต้องใช้งบประมาณไม่น้อยกว่า 4 ล้านบาท ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยการขุดลอกสระทั้ง 3 แห่ง จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เนื่องจากใกล้ถึงฤดูฝน รวมทั้งจะต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก โดยพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ จำเป็นจะต้องขอให้ทางสภาอบจ.นครสวรรค์ เร่งเปิดสภาเพื่อขออนุมัติงบประมาณ มาดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสำโรงชัยอย่างเร่งด่วนก่อนที่ฝนจะตก เครื่องจักรจะทำงานไม่ได้                ต่อมาเวลา 16:30 น พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทะพิงค์และคณะเดินทางมาที่ บ้านเขารังหมู่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ เพื่อติดตามดูการขุดลอกคลองและการขุดหาน้ำในพื้นที่บ้านเขารัง หมู่ 4 เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งมาเป็นเวลา 3-4 ปีติดต่อกัน จากการติดตามผล พบว่าการขุดลอกคลองได้ขุดลอกมีความลึกเกือบ 10 เมตร ในบางพื้นที่ ขุดไปก็ยังไม่พบตาน้ำ ไม่มีน้ำและขุดจนถึงชั้นหินดาน ซึ่งเป็นหินแข็งโดยรถแม็คโครไม่สามารถจกทะลุผ่านหินดานนี้ไปได้ ในอีกส่วนหนึ่ง ทางอบจ.ส่งรถแม็คโครเข้ามาขุดทำบ่อขนมครก ในคลองโดยขุดให้ลึกจากก้นคลองเดิมลงไปอีก พบว่าหลายที่เริ่มมีน้ำไหลซึมออกมาและมีน้ำท่วมในบ่อขนมครกแสดงว่า มีตาน้ำในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งทางอบต.หนองปลิง จะดำเนินการ สูบน้ำขึ้นถังส่ง เพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้าน ได้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค และในส่วนอื่นที่ อยู่ในพื้นที่บ้านเขารังหมู่ 4 ตำบลหนองปลิง ทางอบจ.ก็จะยังทำการขุดลอกคลองและทำบ่อขนมครกเพิ่มเติมอีกเพื่อให้ได้น้ำที่มีปริมาณน้ำมากเพียงพอที่จะใช้ได้ให้ประชาชนทั้งหมู่บ้านต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!