อุดรธานี -แปรรูปกัญชง เชิงพาณิชย์

อุดรธานี -แปรรูปกัญชง เชิงพาณิชย์

ข่าว / ภาพ:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดอุดรธานี

           สภาอุตสาหกรรมอุดรธานี โรงพยาบาลมะเร็ง เทคโนโลยีอีสานเหนือ ตั้งศูนย์พัฒนากัญชง ให้ SMEsและเกษตรกร ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

             วันที่ 23 ก.พ.64 นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและ ผู้อำนวยการใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เปิดเผยว่า ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมสร้างความร่วมมือเรื่อง “การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปกัญชง สู่เชิงพาณิชย์” ภายใต้โครงการ “สนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปพืชกัญชง เพื่อตอบสนองเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)” ณ ห้องประชุมภาณุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม. โดย สำนักงานเศรฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันอาหาร สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ              ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ “ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพืชกัญชง เพื่อตอบสนองเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ของกระทรวงอุตสาหกรรม” เพื่อให้ภาคธุรกิจและ SMEs ได้เข้าสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างถูกต้อง รวดเร็ว จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐทุกส่วนได้ให้การบริการ เพื่อให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยต่อไป

               นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ กล่าวอีกว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ได้มี นโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน SMEs และภาคอุตสาหกรรมการการเกษตร ให้สามารถทำธุรกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งกัญชง กำลังกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของโลก โดยรัฐบาลไทยได้ปลดล๊อคกฎหมายเกี่ยวกับกัญชงให้ทุกคนสามารถเข้าสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตั้งแต่ระดับ ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ ประกอบกับจังหวัดอุดรธานีได้ถูกประกาศให้เป็นเมืองสมุนไพร เพราะมีความพร้อมทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ องค์ความรู้ พื้นที่ และประชากร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี จึงได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือระหว่าง สภาอุตสาหกรรม โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ และนักวิชาการทางการแพทย์ ในการเป็นศูนย์กลางผู้ประสานให้เกิดการพัฒนากัญชงให้แก่ SMEs และเกษตรกร ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป นายอนุพงค์ ฯ กล่าว

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

 

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!