ตาก-จัดโครงการ ค่ายวิชาการเพิ่มทักษะการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

ตาก-จัดโครงการ ค่ายวิชาการเพิ่มทักษะการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

             กศน.อำเภอแม่สอด จัดโครงการ ค่ายวิชาการเพิ่มทักษะการเรียนรู้เตรียมความพร้อมสู่การสอบประจำภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา2563 วิชาคณิตศาสตร์

                    เมื่อวันที่22 กุมภาพันธ์ 2564 นายดิฐชัย ฉันติกุล ประธานคณะกรรมการศึกษา กศน.อำเภอแม่สอด เป็นประธานเปิดงาน โครงการ ค่ายวิชาการเพิ่มทักษะการเรียนรู้เตรียมความพร้อมสู่การสอบประจำภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา2563 วิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สอด ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นางนิลุบล องค์การ ผอ.กศน.อำเภอแม่สอด กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมและทักษะในการเรียนรู้ใน รายวิชา คณิตศาสตร์ ให้สามารถทำข้อสอบได้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำความรู้ไปเป็นฐานในการเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไปได้ มี 10 กศน. ตำบล กศน.ตำบลแม่สอด กศน.ตำบลแม่กุ กศน.ตำบลแม่ตาว กศน.ตำบลมหาวัน กศน.ตำบลแม่ปะ กศน.ตำบลแม่กาษา กศน.ตำบลท่าสายลวด กศน. ตำบลพะวอ และ กศน.ตำบลด่านแม่ละเมา รวมผู้เข้ารับการอบรมโครงการในครั้งนี้ทั้งสิ้นจำนวน 100 ราย ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเช่นโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด เป็นต้น

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!