เพชรบุรี-ผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงวัวลาน เรียกร้องให้ผ่อนผันการซ้อมและวิ่งวัวลาน

เพชรบุรี-ผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงวัวลาน เรียกร้องให้ผ่อนผันการซ้อมและวิ่งวัวลาน

ภาพ/ข่าว:สุรพล นาคนคร

         ผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงวัวลานในจังหวัดเพชรบุรี รวมตัวกันเรียกร้องขอให้ทางจังหวัดเพชรบุรีมีมาตรการผ่อนปรนให้สามารถซ้อมวัวและวิ่งวัวลานได้ โอดตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา วัวซ้อมไม่ได้ แข่งไม่ได้ ทำให้ราคาวัวลานตกต่ำจนกระทบต่อรายได้เกษตรกรที่เลี้ยงวัวลาน

            เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ 6 เม.ย.64 ที่สำนักงานของนายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.เพชรบุรี พรรคพลังประชารัฐ ประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้มีผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงวัวลานประมาณ 50 คนเดินทางไปร่วมหารือและเรียกร้องให้นายสุชาติ อุสาหะ และนายกฤษ แก้วอยู่ ส.ส.เพชรบุรี ช่วยประสานงานกับทางจังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ผ่อนคลายมาตรควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา กีฬาวัวลาน ถูกควบคุมและไม่อนุญาตให้มีการวิ่งแข่งได้รวมทั้งห้ามจัดสนามซ้อมวัวลานอีกด้วย ทำให้ตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการเลี้ยงวัวลานประสบกับปัญหาราคาของวัวลานตกต่ำ เนื่องจากไม่สามารถซ้อมวัวลานและแข่งขันวัวลานได้

            โดยในวันนี้มีตัวแทนชาววัวลานทั้ง 8 อำเภอมาร่วมพูดคุยและเสนอความต้องการผ่านไปยังผู้แทนราษฎรทั้งสามคนพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งมีนายณัฐวุฒิ เพชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มาร่วมรับฟังความคิดเห็นและเสนอความต้องการเพื่อแก้ไขปัญหาราคาวัวลานตกต่ำโดยมีการเสนอความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งมีทั้งการผ่อนคลายมาตราต่างๆ และเสนอข้อให้แก้ไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตซ้อมและแข่งขันวัวลาน ที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เนื่องจากกฏกระทรวงที่นำมาบังคับใช้กับเวลาในการจัดการแข่งขันแตกต่างกับการวิ่งวัวลานอย่างสิ้นเชิง คือ จัดได้ไม่เกิน 1 วัน คือการอนุญาตแต่ละครั้ง ต้องไม่เกินเที่ยงคืน ทั้งๆที่การวิ่งวัวลานจะวิ่งในเวลากลางคืน หากวิ่งกลางวันแล้ว วัวจะเหนื่อยมากและทำให้มองได้ว่าเป็นการทรมานสัตว์อีกด้วย
นายเรืองโรจน์ นุชสิน หรือสาโรจน์ บางเค็ม แกนนำในอำเภอเขาย้อย เผยว่า หลังจากทางจังหวัดมีมาตรการห้ามซ้อม ห้ามแข่งวัวลานตลอดสองปีที่ผ่านมาสร้างปัญหาให้กับชาววัวลานในจ.เพชรบุรี อย่างหนัก เพราะการเล่นวัวลาน เป็นประเพณีดั้งเดิม ที่หลังเสร็จฤดูการเก็บเกี่ยวในนาข้าว เกษตรกรก็จะนำวัวมาวิ่งซ้อมและแข่งขันกัน ทั้งประเภท วัวลาน วัวเทียมเกวียน ซึ่งทำให้เกิดอาชีพใหม่คือการเลี้ยงวัวลาน โดยวัวที่มีลักษณะดีและการวิ่งที่ดีมีแววที่จะสามารถซ้อมเอาไปแข่งขันได้ ก็จะมีราคาสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว แต่เมื่อมีมาตรการป้องกันโควิด จนทำให้ไม่สามารถนำวัวมาซ้อมวิ่งได้ หรือจัดการแข่งขันได้ ตลาดราคาวัวลานก็ตกต่ำ โดยเฉพาะในช่วงสองปีที่ผ่านมา ราคาวัวลานตกต่ำมา เนื่องจากไม่สามารถจัดการแข่งขันกันได้ จึงได้รวมตัวกันเพื่อขอให้นายสุชาติ อุตสาหะ ประธานกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้ประสานงานกับทางจังหวัดเพชรบุรี ช่วยออกมาตรการผ่อนปรนให้ชาววัวลาน สามารถซ้อมวัว และจัดแข่งขันวัวลานได้ ทั้งนี้ชาววัวลานมั่นใจว่า จากมาตรการผ่อนปรนที่ทางจังหวัดผ่อนปรนให้กับหลายอาชีพที่ผ่านมา ชาววัวลานเองสามารถให้ความมั่นใจว่า พวกเราสามารถปฏิบัติได้
               ขณะที่นายสุชาติ อุตสาหะ ส.ส.เพชรบุรี พรรคพลังประชารัฐ ประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า วันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ชาวบ้านมาปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนาน การวิ่งวัวลาน ถือเป็นประเพณีและการละเล่นที่มีมาตั้งแต่อดีตกาล แต่กฏหมายที่นำมาใช้ในการควบคุมและอนุญาตออกมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2503 โดยไม่มีการแก้ไขเลย มันทำให้สภาพไม่ตรงกับข้อเท็จจริง กฎหมายเดิม อนุญาตให้วิ่งหรือจัดได้ในเวลากลางวัน แต่วัวลานของจังหวัดเพชรบุรี แข่งขันกันในเวลากลางคืน ทำให้ที่ผ่านๆมาก็อนุญาตกันแบบอะลุ่มอล่วยกันไป ซึ่งในโอกาสนี้ก็จะรวบรวมความต้องการของเกษตรกรและพี่น้องที่เลี้ยงวัวลานว่า จะต้องการแก้ไขอย่างไร เพื่อให้กฎหมายที่จะออกมาบังคับใช้ในทางปฏิบัติสอดคล้องกับวิถีของประเพณีและการละเล่นที่เป็นจริง จะได้ไม่ต้องมาเป็นประเพณีสีเทาหรือมีโอกาสทำผิดกฎต่อกฎหมายอีกต่อไป ก็ในเมื่อการเล่นวัวลาน เป็นการละเล่นและประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ ทำไมเราจะไม่สืบทอดกันต่อไป และทำไมสิ่งดีๆเหล่านี้ เราไม่ทำให้เป็นการส่งเสริมให้ถูกกฎหมายไม่สร้างปัญหาในการเล่น ในการแข่งขันไปเสียทีเดียว โดยขั้นแรกก็จะขอผ่อนผันกับทางจัดหวัดเพื่อให้สามารถจัดการซ้อมและแข่งขันได้ก่อน ระยะต่อไปก็คือต้องไปขอแก้ไขกฏกระทรวงที่ออกมาควบคุมให้สอดคล้องกับการเล่นและการแข่งขันกันจริงๆ เชื่อว่าในทางกฎหมายแล้ว ไม่น่ามีปัญหา เพราะในรัฐธรรมนูญเองก็คุ้มครองและส่งเสริมวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ชุมชนร่วมกันรักษาไว้เพื่อสืบทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานกันอยู่แล้ว

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!