ร้อยเอ็ด- เปิดการอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือประกอบอาหาร

ร้อยเอ็ด- เปิดการอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือประกอบอาหาร

ธนากร ฉากจินดา ภาพ
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

         อาชีวร้อยเอ็ด เพิ่มศักยภาพแรงงาน เปิดการอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาประกอบอาหารไทยประยุกต์ เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ

           เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบอาหารไทยประยุกต์ จำนวน 30 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม

             ทั้งนี้ การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบอาหารไทยประยุกต์ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ ประจำปี 2564 ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัด ให้ความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพแรงงานให้กับกลุ่มแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งกลุ่มแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการนับเป็นกลุ่มแรงงานที่สำคัญต้องได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ เนื่องจากธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการบริการสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก และยังส่งผลทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดและวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดได้ กำหนดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2564 ถึง 2 เมษายน 2564 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 20 คน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้ก้าวไปสู่ Thailand 4.0 อีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!