ศรีสะเกษ-ชาวพุทธใจบุญสร้างพระแสนพระสุกพระใสเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

ศรีสะเกษ-ชาวพุทธใจบุญสร้างพระแสนพระสุกพระใสเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

          เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักสงฆ์บ้านชบา ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้ให้ความเมตตาเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีพุทธาภิเษก พระแสน พระสุก พระใส มีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีจุดเทียนวิปัสสี พิธีพุทธาภิเษก พิธีปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ โปรยข้าวตอกดอกไม้ โดยมี พล.ต.วีระยุทธ รักศิลป์ ผบ.กองกำลังสุรนารี นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ นายนพ พงษ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ นำคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาว อ.เมืองจันทร์ มาถวายการต้อนรับและร่วมในพิธีครั้งนี้ และนายอดิศักดิ์ นามวงศ์ นายอำเภอเมืองจันทร์ เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานครั้งนี้
          นายอดิศักดิ์ นามวงศ์ นายอำเภอเมืองจันทร์ กล่าวว่า สำนักสงฆ์บ้านชะบา ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2511 เพื่อใช้เป็นที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และประกอบพิธีกรรมวันสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา งานสำคัญของสถาบันชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดถึงใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ และเป็นศูนย์รวมกิจกรรมของชุมชน ด้วยเมตตาธรรมในเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ องค์ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ มีเถระบัญชามอบหมายให้ พระมงคลวชิรากร (สมบัติ ญาณวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เข้ามาดำเนินการพัฒนาบูรณะปฏิสังขรณ์สำนักสงฆ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกฐานะให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้กลุ่มเกษตรเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ โดยการอุปถัมภ์ในเจ้าประคุณสมเด็จฯ
          นายอดิศักดิ์ นามวงศ์ นายอำเภอเมืองจันทร์ กล่าวต่อไปว่า เนื่องในโอกาสที่เจ้าประคุณสมเด็จฯ จะได้เจริญอายุวัฒนมงคล ครบ 86 ปี ในวันที่ 24 พ.ค.66 ที่จะถึงนี้ คณะศิษยานุศิษย์ โดยพระมงคลวชิรากร พร้อมด้วยคณะผู้ปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 62 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งมีพระมหาอนนท์ โพธิเมธี เปรียญธรรม 9 ประโยค ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หัวหน้าฝ่ายวิปัสสนาจารย์ ได้ประชาสัมพันธ์บอกบุญไปยังคณะศิษยานุศิษย์ ทานะบดี และสาธุชนทั้งหลาย เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ขึ้น 3 องค์ ประกอบด้วย พระแสน พระสุก พระใส ซึ่งมีพุทธลักษณะศิลปะแบบอาณาจักรล้านช้าง ขนาดหน้าตัก 32 นิ้ว โดยมี คุณอุทัยวรรณ เขียวรจนา รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระสุก คุณธนวรรณ องค์พิเชฐเมธา รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระใส และคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย มีชมรมบ้านต้องจิต รับเป็นเจ้าภาพในการสร้างพระแสน เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมถวายเป็นเถรบูชาแด่เจ้าประคุณสมเด็จฯ
          นายอดิศักดิ์ นามวงศ์ นายอำเภอเมืองจันทร์ ยังกล่าวด้วยว่า ในการนี้ เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้เมตตาเป็นประธานในการประกอบพิธีเททองหล่อเมื่อวันอาทิตย์ที่ 31ก.ค.65 เวลา 16.00 น. ณ มณฑลพิธีโรงหล่อประติมากรรมพุทธปฏิมาพรเลิศ ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อปีที่ผ่านมา โดยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 3 องค์นี้ ได้นำมาประดิษฐานประจำ ณ สำนักสงฆ์บ้านชะบา ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ แห่งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนใน จ.ศรีสะเกษ และพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้ามากราบสักการะเพื่อความเป็นสรรพสิริมงคลแก่ชีวิตสืบไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!