รร.สตรีวัดระฆัง เข้าขอบคุณ ผบ.ฐท.กท. และวางแนวทางการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.3

รร.สตรีวัดระฆัง เข้าขอบคุณ ผบ.ฐท.กท. และวางแนวทางการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.3

ภาพ/ข่าว:นิราช / นันทพล ทิพย์ศรี

          วันที่ 27 มกราคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม เข้าพบ พลเรือตรีภาณุพันธุ์ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ (ผบ.ฐท.กท.) เพื่อขอบคุณฐานทัพเรือกรุงเทพ ในการให้การช่วยเหลือโรงเรียนด้วยดีเสมอมา พร้อมปรึกษาแนวทางการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความสนใจด้านดุริยางค์และแพทย์ทหารเรือ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!