ร้อยเอ็ด-เปิดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดจังหวัด

ร้อยเอ็ด-เปิดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดจังหวัด

ธนากร ฉากจินดา ภาพ
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
จิดาภา แก่นนาคำ 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

           ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 อิ่มบุญกับข้าวปุ้นในสวน พร้อมฟังเทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ภายในวันเดียว

             เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 มีนาคม 2564 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ดประจำปี 2564 โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นายเธียรชัย พุทธรังษี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมเป็นเกียรติ มีนักท่องเที่ยว และพุทธศาสนิกชน ร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก

              นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า งานประเพณีบุญผะเหวดเป็นงานบุญเดือนสี่ หนึ่งในฮีต 12 ตามวิถีวัฒนธรรมของชาวอีสาน ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมใจกันจัดให้มีขึ้น ตั้งแต่ ปี พ.ศ 2534 เป็นต้นมา โดยการริเริ่มของ นาย สุพร สุภสร ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดขณะนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และให้ประชาชนสำนึกในคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงกำหนดให้จัดงานประเพณีบุญผะเหวดเป็นงานประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด สืบเนื่องติดต่อกันมานานทุกปี โดยในปี 2564 นับเป็นปีที่ 31 ของการจัดงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และเผยแผ่การบำเพ็ญทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด และเพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีของประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด

               ทั้งนี้การจัดงานในปี 2564 มีกำหนดจัดงานระหว่าง วันที่ 6-7 มีนาคม 2564 ที่ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ภายใต้ชื่องานว่า “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2564 แบบ New Normal เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโควิด -19 การ์ดไม่ตก และในวันที่ 7 มีนาคม เวลา 04.30 น.มีพิธีแห่ข้าวพันก้อน เทศน์สังกาด ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เวลา 09.30 น. พิธีเปิดงานโดย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม พิธีเทศน์คาถาพัน และเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ พิธีถวายกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน และพิธีอัญเชิญพระอุปคุตกลับ สิ้นสุดเวลารับกัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน เวลา 19.00 น. พร้อม รับประทานข้าวปุ้น หรือขนมจีน ฟรี! (จัดเป็นกล่อง)

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!