อุบลราชธานี-ประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” รอบ 2

อุบลราชธานี-ประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” รอบ 2

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน

         จ.อุบลราชธานี ประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” รอบ 2 เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ปลุกกระแสผ้าไทยให้ทันสมัย ดึงรายได้เข้าสู่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก

           วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” โดยมี คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี / ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี / ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี / นายมีชัย แต้สุจริยา ครูศิลป์ของแผ่นดิน แห่งบ้านคำปุน / นางกนกอร โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางจุฑาธิป วรรณสาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประกวดฯ

               กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งทอและการอนุรักษ์ผ้าไทยให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ปลุกกระแสเทรนด์ผ้าไทยให้ทันสมัย พร้อมดึงรายได้เข้าสู่ชุมชนเศรษฐกิจฐานรากและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จักผ่านการประกวดผ้าลายพระราชทาน จึงได้จัดทำโครงการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย / เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย สิ่งทอ และการอนุรักษ์ผ้าไทยให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ / เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จักผ่านการประกวดผ้าลายพระราชทาน / เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทยผ่านการเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย

              สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ดำเนินการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” รอบที่ 2 ขึ้น โดยแยกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 1)ผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ ฝ้าย 2)ผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ ไหม 3)ผ้าเทคนิคสร้างสรรค์ 4)ผ้าเทคนิคผสม 5)ผ้าขิดและ 6)ผ้าจกทั้งผืน ซึ่งมีผู้สมัครเข้าประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ครั้งที่ 2 จำนวน 52 ราย และมีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 28 ราย

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!