อยุธยา-คณะสงฆ์อำเภอภาชี จัดประชุมพระสังฆาธิการสัญจร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564

อยุธยา-คณะสงฆ์อำเภอภาชี จัดประชุมพระสังฆาธิการสัญจร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564

ภาพ/ข่าว:นพดล บำเพ็ญสัตย์

     คณะสงฆ์อำเภอภาชี จัดประชุมพระสังฆาธิการสัญจร ระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระเลขานุการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564

       เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ที่วัดระโสม ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระครูปริยัตยาธิคุณ เจ้าอาวาสวัดสะตือเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ รักษาการเจ้าคณะอำเภอภาชี เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดการประชุม พระสังฆาธิการสัญจร ระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระเลขานุการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564
       ก่อนการประชุมของคณะสงฆ์อำเภอภาชี ได้มีวาระการประชุม นางณัฐธยา ประเสริฐอำไพสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลภาชี มาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การลงทะเบียนฉีดวัคซีน ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยผู้มีสิทธิลงทะเบียน ประกอบด้วยกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง คือ โรคหอบหืด และปอดอุดกั้นเรือรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเรื้อรังระยะ 5 โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด ภูมิคุ้มกันบำบัด ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้ดุลพินิจของแพทย์ และโรคอ้วน น้ำหนักมากกว่า 100 กก. หรือ BMI มากกว่า 35 กก./ตร.ม. โดย 1 พ.ค. 2564 ลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ที่ LINE หมอพร้อม , Application หมอพร้อม โรงพยาบาลภาชี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือ อสม.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่โรงพยาบาลภาชี โทร 035-311112 ต่อ 113 (กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ และองค์รวม) โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนใน วันที่ 7 มิ.ย. 2564 ณ หอประชุม อำเภอภาชี
         หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว พระครูปริยัตยาธิคุณ เจ้าอาวาสวัดสะตือเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ รักษาการเจ้าคณะอำเภอภาชี ได้นำพระสังฆาธิการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ร่วมเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร ซึ่งเมื่อสมัยพุทธกาล การระบาดของโรคก็เคยปรากฏ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงให้สวดมนต์บทรัตนสูตร เพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายและอุปัทวันตรายทั้งมวลให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาด ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ขยายไปในวงกว้าง สร้างความตื่นตระหนกต่อประชาชนทุกเพศทุกวัย เกิดผลกระทบต่อคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ทั้งทางด้านจิตใจและความเป็นอยู่ ในที่ประชุมจึงได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตรขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน และความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ประชาชน มีขวัญกำลังใจมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!