ราชบุรี – ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย ขณะเตรียมฉีดวัคซีนโควิดให้ชาวราชบุรี 7 มิ.ย.นี้

ราชบุรี – ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย ขณะเตรียมฉีดวัคซีนโควิดให้ชาวราชบุรี 7 มิ.ย.นี้

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย

 จ.ราชบุรี พบยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 12 ราย ยอดรวมติดเชื้อสะสมรวม 398 ราย เข้ารับการรักษาอยู่ในรพ. 159 ราย รักษาหาย 238 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยทางจ.ราชบุรี เตรียมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนชาวราชบุรี วันใน 7 มิ.ย.นี้ ขณะที่รพ.สนาม ของจังหวัดได้เปิดให้บริการแล้ว โดยสามารถรองรับผู้ป่วย 89 เตียง หากเต็มจะใช้รพ.สนามแห่งที่ 2 ที่สามารถรองรับผู้ได้ 80 เตียงต่อไป

วันที่ 6 พ.ค.64 เวลา 21.00 น.ศูนย์บัญชาการเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด- 19 )จ.ราชบุรี รายงานสถานการณ์ โควิด-19 จ.ราชบุรี ระลอกใหม่ พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 12 ราย (รายที่ 387-398 ของจังหวัด) เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 7 ราย, อยู่ในจังหวัด 3 ราย, ไปต่างจังหวัด 1 ราย, ติดเตียง 1 ราย โดยรายที่ 387 เพศหญิง อายุ 62 ปี ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง อาชีพรับจ้างเฝ้าไข้ (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 304) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 388 เพศชาย อายุ 23 ปี ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง อาชีพวิศวกร (ไปต่างจังหวัด) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 389 เพศชาย อายุ 44 ปี ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม อาชีพพนักงานบริษัท (อยู่ในจังหวัด) รักษาที่ รพ.โพธาราม, รายที่ 390 เพศหญิง อายุ 5 ปี ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม อาชีพในปกครอง (อยู่ในจังหวัด) รักษาที่ รพ.โพธาราม            รายที่ 391 เพศหญิง อายุ 45 ปี ต.ดอนตะโก อ.เมือง อาชีพครูพี่เลี้ยงเด็ก (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 380) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 392 เพศชาย อายุ 65 ปี ต.ดอนตะโก อ.เมือง อาชีพแม่บ้าน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 380) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 393 เพศหญิง อายุ 26 ปี ต.บ้านไร่ อ.เมือง อาชีพธุรกิจส่วนตัว (อยู่ในจังหวัด) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 394 เพศหญิง อายุ 72 ปี ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง อาชีพแม่บ้าน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 378) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 395 เพศชาย อายุ 69 ปี ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง อาชีพทำนา (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 378) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 396 เพศหญิง อายุ 69 ปี ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง อาชีพแม่บ้าน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 378) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 397 เพศชาย อายุ 39 ปี ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง อาชีพเกษตรกร (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 375) รักษาที่ รพ.ราชบุรี และรายที่ 398 เพศหญิง อายุ 73 ปี ต.ท่าราบ อ.เมือง อาชีพไม่ได้ทำงาน (ผู้ป่วยติดเตียง) รักษาที่ รพ.ราชบุรี            สำหรับคลัสเตอร์โรงฆ่าสัตว์ อ.โพธาราม และคลัสเตอร์ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี ทีมแพทย์ได้ลงพื้นที่คัดกรองบุคคลในครอบครัว และผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรการของสาธารณสุขแล้ว ขณะที่การเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนชาวราชบุรี โดยการเตรียมและจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีน การเตรียมทีมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ในการฉีดวัคซีน ให้มีความพร้อมสามารถเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.64 โดยให้อำเภอแต่ละแห่งไปสำรวจสถานที่ เพื่อเป็นจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด โดยทาง อ.เมืองราชบุรี ได้กำหนดไว้ที่โรงยิมเนเซี่ยมจ.ราชบุรี ตลาดเมืองทอง และโรงเจประปา ขณะเดียวกัน รพ.สนามของ จ.ราชบุรี แห่งแรกคือที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ได้เปิดให้บริการแล้ว โดยสามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้รวมทั้งสิ้น 89 เตียง ทั้งนี้หากรพ.สนามแห่งแรกเต็ม จะใช้ รพ.สนาม ภายในโรงพลศึกษา ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร ที่สามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 80 เตียงต่อไป โดยศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด-19 กองทัพบก (กรมการทหารช่าง) ได้เปิดบริการให้คำปรึกษา และช่วยเหลือในการขนย้ายประชาชน เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดราชบุรี และขนย้ายประชาชน กลุ่มเสี่ยง เข้าสถานที่กักตัว ในสถานที่ที่หน่วยงานนั้นๆกำหนด โดยเปิดบริการประชาชนในเวลา 9.00 -16.00 น. โดยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร. 061-592-0622 และศูนย์ประสานงานฯ กองทัพบก โทร. 02-270-5685-9

            ส่วนสถานการณ์ จ.ราชบุรี ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น จำนวน 398 ราย (ระลอกเมษายน จำนวน 347 ราย) เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 159 ราย รักษาหาย 238 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยในช่วงนี้พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและจ.ราชบุรี จากข้อมูลพบว่าผู้ป่วยในจ.ราชบุรีส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยพบระบาดเป็นกลุ่มก้อนในครอบครัว ในที่ทำงาน ขอให้ประชาชนระมัดระวังตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ควรแยกกันรับประทานอาหาร ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อสู่คนในบ้าน ในที่ทำงาน นอกจากนี้พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในผู้ที่ไปงานบวช งานทำบุญบ้าน และยังพบว่ามีผู้ป่วยบางรายในจังหวัดไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดในการติดเชื้อ ทั้งนี้ จ.ราชบุรี ขอให้ประชาชนชาวจ.ราชบุรีควรอยู่บ้าน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่ที่แออัด งานเลี้ยงสังสรรค์ งานบุญประเพณี ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่เมษายน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จ.ราชบุรี ขอความร่วมมือลงทะเบียน ด้วยการแสกนQR code ณ จุดคัดกรอง หรือด่านตรวจ ของจ.ราชบุรี

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!