พิษณุโลก-ขอแสดงความยินดีกับบุญตา อุดรวงค์ สท. เขต 1

พิษณุโลก-ขอแสดงความยินดีกับบุญตา อุดรวงค์ สท. เขต 1

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

ขอแสดงความยินดีกับบุญตา อุดรวงค์ สท. เขต 1 พร้อมด้วยคณผู้บริหารและสมาชิก ทต. บ้านคลอง

              บุญตา อุดรวงค์ สท. เขต 1 ทต. บ้านคลอง โดยกรรมการการเลือกตั้งได้ลงนามการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ นางนภาพร ตาแก้ว และ ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เขต 1 ได้แก่ นางสาวขนิษฐา ทีมชม นางบุญตา อุดรวงค์ ร้อยตรีชูชีพ พวงทอง นางศจี ประดุจพงษ์เพชร์ นางวีรวรรณ ห่วงตุ่น นางหทัยกาญจน์ ไพรณ เขต 2 ได้แก่ นายบุญเรียบ ม่วงยิ้ม นางประจักษ์ อ่ำเพียร นางระเบียบ หอมสุวรรณ นายอัคฤทธิ์ เชี่ยวชาญทวีกุล นายชุมพล สุ่มนาค นายผล ชูกระสิพันธ์ ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2564

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!