ปราจีนบุรี – โควิด-19 ปราจีนฯยังบวกเพิ่ม วันนี้ 232 รายตายอีก 2 ราย

ปราจีนบุรี – โควิด-19 ปราจีนฯยังบวกเพิ่ม วันนี้ 232 รายตายอีก 2 ราย

ภาพ/ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ

        โควิด-19 ปราจีนฯยังบวกเพิ่ม วันนี้ 232 รายตายอีก 2 รายสะสม 111 ราย เป็นคลัสเตอร์จากไซต์งานก่อสร้าง3 แห่ง และ โรงงานอุตสาหกรรม17 แห่งขณะโรงงานฯปิดแผนกฆ่าเชื้อ -สร้าง รพ.สนามรองรับ สร้างความเชื่อมั่น

            เมื่อเวลา 14.30 น.วันนี้ 24 ก.ย.64 นายโชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการแลัเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรีได้มีประกาศจากศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 24 กันยายน 2564 จังหวัดปราจีนบุรีขอแจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วันที่ 24 กันยายน 2564 ผบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ จำนวน 232 ราย เป็น ผู้ป่วยสะสมในพื้นที่ 13,564 ราย ติดเชื้อนอกพื้นที่เข้ามารักษา 912 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 1 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ 3 ราย ผู้เสียชีวิตวันนี้ 2 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 111 ราย ทำให้จังหวัดปราจีนบุรี มีผู้ป่วยสะสม (ระลอกเมษายน 2564) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 24 กันยายน 2564 จำนวน 14.480 ราย ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกราย ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงได้ติดตามตรวจหาเชื้อแล้ว จำแนกตาม Clusterผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้จำนวน 232 ราย ( ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 14,249-14,480) เป็นผู้ป่วยนอกเขตเข้ามาตรวจและรักษา จำนวน 5 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท Western Digital : WD จำนวน 51 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอไซก่อสร้างท่าตูม(ระลอกใหม่) จำนวน 16 ราย คลัสเตอร์บริษัท แลคตาซอย จำกัด (โรงงานปราจีนบุรี) จำนวน 11 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท ทาคาเนะ อิเล็กทรอนิกส์ ฯ จำนวน 6 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทวัฒนไพศาล จำนวน 6 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท แอลไพน์ เทคโนโลยีฯ จำนวน 5 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท ไฮเออร์ จำนวน 4 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด จำนวน 4 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท CANON จำนวน 3 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท TPV ระลอกใหม่ จำนวน 3 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิฯ อ.กบินทร์บุรี จำนวน 3ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัททาเคนาคา สากลก่อสร้างฯ จำนวน 2 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัททากาซาโก้ จำนวน 1 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทสหเซเรน จำนวน 1 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทสุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำนวน 1 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท แอดแวนเทจฟุตแวร์ จำนวน 1 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้างอุดมสุข จำนวน 1 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท เท็นมะ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำนวน 1 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท LETA Stone ระลอกใหม่ จำนวน 1 ราย ผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า จำนวน 22 ราย ผู้ป่วยมีอาการตามเกณฑ์, ตรวจ ATK ผล Positive และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค จำนวน 83 รายพบการกระจายตัวของผู้ป่วยดังนี้ เป็นผู้ป่วยจากนอกจังหวัดจำนวน 8 ราย อ. เมืองปราจีนบุรีจำนวน 15 ราย อ. กบินทร์บุรีจำนวน 61 ราย อ นาดี จำนวน 19 ราย อ. ประจันตคามจำนวน 19 ราย อ.ศรีมหาโพธิจำนวน 98 ราย อ. ศรีมโหสถจำนวน 12 ราย จังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์สถานที่เสี่ยงของผู้ติดเชื้อ สำหรับสถานที่เสี่ยงทุกแห่งที่ปรากฎใน Timeline ของผู้ป่วยทุกคน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าพนักงานควบคุมโรค ได้ให้คำแนะนำแก่ หน่วยงาน ร้านค้า สถานประกอบการ ในการทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019อย่างเคร่งครัดหากผู้ใดสงสัยว่าสัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือไปสถานที่ต่อการติดเชื้อCOVID-19 ขอให้สังเกตอาการตนเอง หากท่านหรือผู้ใกล้ชิดท่านมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอมีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือไปโรงพยาบาลใกล้บ้านพร้อมทั้งแจ้งประวัติเสี่ยง

            จากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารร่วมกับร่วมงานบวช งานศพ งานเลี้ยงสังสรรค์ การไม่สวมหน้ากากอนามัย และการเดินทางไปสถานที่เสี่ยง นอกจากนี้ ในการเฝ้าระวังควบคุมโรคได้มีการตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รอบที่ 2-4 ยังพบมีการติดเชื้อ จึงขอความร่วมมือ ในการ งดรับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งในที่ทำงาน และคนในบ้านให้เลือกรับประทานอาหาร จานเดียวหรือเป็นชุดสำหรับคนเดียว เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้านหรือเมื่อมีการพูดคุยกันสอบถามหรือแจ้งข้อมูลได้ที่ ศูนย์ให้คำปรึกษา COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี โทร09-0978-2567 ตลอด 24 ชม. หรือ โทร 0-3721-1626 ต่อ 120.108(ในเวลาราชการ) ขณะที่ทางคณะผู้บริหารบริษัท เวสเทิร์น ติจิตอล สตอเรจ เทศโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัต แจ้งว่า บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาปราจีนบุรี ได้ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID- 19 ภายในสถานประกอบการ (ฉบับที่ 3) บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอส สตอเรจ เทศโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาปราจีนบุรี

             ขอชี้แจงมาตราการเพิ่มเติมที่ได้ดำเนินกางหลังจากพบพนักงานมีการติดเชื้อในช่วงเตือนกันยายน เพิ่มเติม ตังต่อไปนี้
1. วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษัทได้ปิตการผลิตในพื้นที่ Cleanroom ( คลื่นรูม ) ทั้งหมดเพื่อทำการฆ่าเชื้อซ้ำอีกครั้ง และให้
พนักงานในพื้นที่ตังกล่าวหยุดงาน ถึงแม้ว่าผลการตรวจหาเชื้อจากทางกรมควบคุมโรคจะไม่มีการพบเชื้อในพื้นที่การผลิตนี้ รวมถึงได้เพิ่มการฆ่าเชื้อในระบบแร์ทั้งหมดตัวย ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานและชุมชนรอบข้างมั่นใจว่าพื้นที่ของบริษัท เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อ COVID-19
2. จัดให้มีการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดในพื้นที่ที่มีโอกาสเป็นจุดสัมผัสร่วมต่างๆ ภายในบริษัทฯ เช่น ราวบันได ผู้กดน้ำ ลูกปิด
ประตู จุดสูบบุหรี่ เป็นต้น
3. จากการตรวจหาเชื้อด้วยการตรวจ ATK ให้กับพนักงานทุกคนในบริษัท ได้เสร็จสิ้พลงในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 และได้คัดแยก
ผู้ปวยรวมถึงผู้ที่มีโอกาสสัมผัสสี่ยงสูง เข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาลและการกักตัวในสถานที่กักตัวของทางบริษัท และสถานที่กัก
ตัวของทางภาครัฐ ปัจจุบันจำนวนผู้คิดเชื้อในบริษัทได้ลดลงเป็นจำนวนมาก จนเกือบเข้าสู่สภาวะปกติ รวมถึงจำนวนผู้ติดเชื้อที่เชื่อมโยง
จากพนักงานของทางบริษัทก็ได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
4. พนักงานบริษัทฯ ที่เป็นผู้ป่วยจากการติดเชื้อทุกคนได้รับการรักษาในระบบโรงพยาบาล โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสีเขียว เนื่องจากพนักงาน
ได้รับวัคขืนครบแล้วทั้ง 2 เข็ม เป็นระยะเวลาเกินกว่า 14 วัน
5. เน้นย้ำให้พนักงานยืดถือการป้องกันโควิต-19 ตามมาตรการ D-M-H-T- อย่างเคร่งครัดและเข้มงวดทั้งภายในและภายนอกบริษัท
โดยบริษัท ฯ จะติดตามสถานการณ์และทำงานร่วมกับหน่วยงานที่กี่ยวช้องอย่างใกล้ขิด โดยยึดมั่นความรับผิดขอบต่อคนส่วนรวมเป็นสำคัญ เพื่อทำให้พนักงานทุกคน รวมถึงขุมขนรอบข้าง มีความปลอดภัยทางด้านสุขภาพสูงสุตขอให้ความมั่นใจว่า บริษัทฯ จะตำเนินการในทุกวิธีการ เพิ่มติมทุกมาตราการ และปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรคโควิด -19 ชองกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และเข้มงวด ตามมาตราการที่กำหนดไว้อย่างดีที่สุด และพร้อมที่จะผนึกกำลัง ร่วมสร้างกำลังใจให้ทุกท่านผ่านสถานการณ์

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!