อยุธยา – นำทีม พม.กาชาด ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจคนพิการทางการเห็น ที่ประกอบอาชีพนวดแผนไทย

อยุธยา – นำทีม พม.กาชาด ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจคนพิการทางการเห็น ที่ประกอบอาชีพนวดแผนไทย

ภาพ/ข่าว : นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

         รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำทีม พม.กาชาด ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจคนพิการทางการเห็น ประกอบอาชีพนวดแผนไทย ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19

              เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 10 กันยายน 2564 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรี อยุธยา พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในนามทีม พม.พระนครศรีอยุธยา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้พิการทางการมองเห็น ที่ประกอบอาชีพนวดแผนไทย ภายในบริเวณตลาดหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมจำนวน 42 ราย ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คนพิการ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้ในการดูแลป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส โควิด-19 และการเข้าถึงสิทธิของคนพิการตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกด้วย

           นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) และทางรัฐบาลได้ประกาศ ให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ สีแดงเข้ม ติด 1 ใน 13 จังหวัดและประกาศล็อคดาวน์ พื้นที่ ส่งผลให้ผู้พิการทางสายตาที่ประกอบอาชีพนวดแผนไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภายในตลาดหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทำให้หมอนวดไม่มีรายได้และไม่สามารถกลับต่างจังหวัดได้ ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เล็งเห็นความสำคัญและเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการและคนที่มีอาชีพหมอนวดแผนไทย มาเป็นระยะๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จนกว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด 19 จะคลี่คลายลง และหวังว่าผู้ประกอบการและคนที่มีอาชีพหมอนวดแผนไทยจะกลับมาเปิดให้บริการให้กับลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์เช่นเคย

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!