นครศรีธรรมราช-แม่ทัพภาคที่4 สั่งการ ตรวจความพร้อมศบภ.เตรียมช่วยเหลือประชาชน

นครศรีธรรมราช-แม่ทัพภาคที่4 สั่งการ ตรวจความพร้อมศบภ.เตรียมช่วยเหลือประชาชน

ภาพ/ข่าว:วรรคเดช ชำนาญกิจ

นครศรีธรรมราช-แม่ทัพภาคที่4 สั่งการ ตรวจความพร้อมศบภ.เตรียมช่วยเหลือประชาชน

              วันที่14/ต.ค64 ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานในพิธี ตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 41 ณ สนามหน้า ร้อย.มทบ.41 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช,ซึ่งบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 41,และหน่วยภายในค่ายวชิราวุธ ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของศบค.อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ในช่วงปลายปี(เดือน ตุลาคม-ธันวาคม)ของทุกปีพื้นที่ภาคใต้ ได้รับผลกระทบจากมรสุมและพายุ โดยเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งบางพื้นที่เป็นพื้นที่รับน้ำ,น้ำท่วมขัง เกิดอุทกภัยในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย,ด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนของกองทัพบก,ท่านผู้บัญชาการทหารบก,

            ในการนี้พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้สั่งให้ศบภ.ทั้ง22ค่ายตรวจความพร้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่รู้สึกปลอดภัย การเตรียมการเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะความพร้อมของ กำลังพล และยุทโธปกรณ์ในการเข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสำคัญในด้านภัยพิบัติ และจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หน่วยต้องให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคู่ขนานกันไปด้วย ,ทั้งนี้เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข ลดการสูญเสียต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน, จึงสั่งการให้หน่วยบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 14 จว.ภาคใต้ซึ่งมีทั้งหมด 22 ศูนย์บรรเทาสามารถให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที. ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 41 บูรณาการฝึกร่วมกับภาคพลเรือน(องค์การบริหารส่วน จ.นครศรีธรรมราช,การไฟฟ้า จ.นครศรีธรรมราช ,เทศบาลเมืองนคร จ.นครศรีธรรมราช ,เทศบาลเมืองปากพูน,เทศบาล ต.ท่าแพ) และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย(มทบ.41,ป.5,ป.105,ร.15,ร.15พัน2, ร้อยฝรพ.4)ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ภายในจ.นครศรีธรรมราช.เป็นการเตรียมพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส.

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!