หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 มอบเกียรติบัตรแก่กำลังพลดีเด่น ประจำปี 2564

หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 มอบเกียรติบัตรแก่กำลังพลดีเด่น ประจำปี 2564

ภาพ/ข่าว: วรรรเดข ชำนาญกิจ

            พันเอก ฐนิตพนธ์ หงษ์วิไล หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 มอบเกียรติบัตรแก่กำลังพลดีเด่น ประจำปี 2564

           วันนี้ (14 ตุลาคม 2564) เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุม ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 พันเอก ฐนิตพนธ์ หงษ์วิไล หน.ศปส.ศปก.ทภ.4 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับกำลังพลดีเด่น ของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยได้คัดเลือกกำลังพลที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความประพฤติดี มีวินัยดี ซึ่งมีผู้เข้ารับรางวัลกำลังพลดีเด่น จำนวน 2 นาย ประกอบด้วย จ่าสิบเอก เอกสกุล จันทรสุวรรณ และสิบเอก คุณากร เต็มยอด

              ในการนี้ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 ได้จัดทำคลิปประมวลภาพกิจกรรมการพัฒนาหน่วย ในห้วงดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 4 เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสที่ พันเอก ฐนิตพนธ์ หงษ์วิไล ได้รับการปรับย้ายไปรับราชการในตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 5 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 4 และ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 ได้พัฒนาปรับปรุงหน่วยให้มีความสวยงามและทันสมัย อาทิ การพัฒนาห้องประชุม ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ห้องสุขาสำนักงาน ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จัดทำป้ายนามหน่วย จนได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด 5 ส. ของกองทัพภาคที่ 4 จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทำให้หน่วยได้รับคำชื่นชมจากกองทัพบก กองทัพภาคที่ 4 และเป็นที่ยอมรับจากผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!