พระนครศรีอยุธยา-LOCAL to Global สินค้าดี สินค้าเด่น สินค้าชุมชน ของกลุ่มภาคกลาง 17 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา-LOCAL to Global สินค้าดี สินค้าเด่น สินค้าชุมชน ของกลุ่มภาคกลาง 17 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา-LOCAL to Global สินค้าดี สินค้าเด่น สินค้าชุมชน ของกลุ่มภาคกลาง 17 จังหวัด

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ /นพดล บำเพ็ญสัตย์

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 26 พฤษภาคม ที่ บริเวณ Grand Hall, G2 ชั้น 1 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “LOCAL to Global สินค้าดี สินค้าเด่น สินค้าชุมชนของกลุ่มภาคกลาง 17 จังหวัด” ซึ่งได้รับเกียรติจาก พาณิชย์จังหวัด 17 จังหวัดภาคกลาง หัวหน้าส่วนราชการ และ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมพิธีเปิด โดยมี นายชัยรัตน์ บุญส่ง พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ และ นางสาวสุวีรยา ปันปาน พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้
             นายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การจัดงานจำหน่ายสินค้า “Local to Global สินค้าดี สินค้าเด่น สินค้าชุมชน กลุ่มภาคกลาง 17 จังหวัด” เป็นความร่วมมือกันของพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี สระบุรี ปทุมธานี ราชบุรี เพชรบุรี นนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรปราการ อ่างทอง และสุพรรณบุรี โดยการนำสินค้าเด่นๆ ของแต่ละจังหวัดมาจัดจำหน่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในด้านการแข่งขันยุคดิจิทัล และเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เปิดตลาดและหาคู่ค้ารายใหม่ๆขณะเดียวกันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายในประเทศ และยังสามารถเป็นกิจกรรมเพื่อรองรับหากมีสินค้าล้นตลาดภายในประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงไปต่างประเทศได้อีกด้วย
              ภายในงาน มีสินค้าที่นำมาจัดแสดงมากมาย ตลอดจนสินค้า Gi ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัด อาทิ มะพร้าวน้ำหอม สับปะรด ละมุด ส้มโอ และสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาจำหน่าย รวมถึงยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีทุกวัน มีรายการนาทีทอง ขายสินค้าในราคาต่ำกว่าต้นทุน สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมและเลือกสินค้าได้ในระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2566 ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!