ร้อยเอ็ด-รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

ร้อยเอ็ด-รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

ร้อยเอ็ด-รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมด้วย นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 12 และคณะลงพื้นที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2564 และพบปะรับฟังปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน โดยมี นายดำรงค์ศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้
              พื้นที่จุดแรก ได้ตรวจติดตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ที่ บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 4 ตำบลบึงนครอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 1,332,500 บาท จากนั้นได้เดินทางไปยัง บ้านนิคม หมู่ที่ 5 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 2,000,000 บาท ติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลางฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ตามวัตถุประสงค์
            ทั้งนี้ คณะฯ ได้เข้าพบหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในการกำกับและติดตามการดำเนินการโครงการฯ ซึ่งมีทั้งหมด 26 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินโครงการอีก 20 โครงการ จากนั้นได้ตรวจติดตาม วิธีการบริหารจัดการโครงการร้อยเอ็ดปันสุขบำบัดทุกข์ให้คนพิการด้วยวีลแชร์ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!