ตาก-อุ้มผาง.เตรียมเปิดแหล่งเที่ยว น้ำตกทีลอเล และ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

ตาก-อุ้มผาง.เตรียมเปิดแหล่งเที่ยว น้ำตกทีลอเล และ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

ตาก-อุ้มผาง.เตรียมเปิดแหล่งเที่ยว น้ำตกทีลอเล และ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

ภาพ/ข่าว:ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวร ภาคตะวันออก ต. แม่ละม้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก  นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ ที่ปรึกษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวร   ด้านตะวันออกโดยมี นายปิยะพงษ์ สืบเสน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง ตำรวจ เข้าร่วมประชุม ณ.สำนักงาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวร ภาคตะวันออก ต. แม่ละม้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก  วาระการประชุม เป็นการประชุมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมที่ปรึกษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก และข้อราชการต่างๆ ในที่ประชุมเปิดแหล่งท่องเที่ยวทีลอเลที่ประชุม ปรึกษาหารือ มาตราการ และพูดคุยกับผู้ประกอบการ แนวทางในการ ดูแลแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกทีลอเล เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณ 7 กลุ่มบ้าน บ้านยูไนท์ บ้านกรูโบ บ้านแม่จันทะเก่า บ้านแม่จันทะใหม่ บ้านทิปาเก บ้านตะละโคล่ง บ้านซ่องแป๊ะ
          นายปิยะพงษ์ สืบเสน  หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก กล่าวว่าเป็นการประชุม ของคณะกรรมการที่ปรึกษาฯของพื้นที่ วาระสำคัญ เปิดการท่องเที่ยวน้ำตกทีลอเล ศึกษาธรรมชาติ เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่มีบทบาทในการออกความคิดเห็น และเรื่องจากคำสั่ง อธิบดีกรม อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าพันธุ์พืช สำรวจประชาชน เรื่องปศุสัตว์ ในป่าอนุรักษ์ ใน7กลุ่มบ้าน พูดคุยกันหาแนวทาง ทางออกร่วมกัน ในการเลี้ยงวัวควาย ในส่วนการขออนุญาตเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญานเรศวร ด้านตะวันออก ต้องขออนุญาตล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน  อนุญาตเข้าเขต ทั้งไปและกลับ ขอที่หัวหน้าเขต  ถ้าค้างคืน ต้องขออนุญาตผอสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ โดยใช้สำเนาเอกสารบัตรประชาชนทุกคนสำเนารถทุกคัน เบอร์โทรติดต่ออย่างน้อย 2 เบอร์
          นายโชค ศรีโสภาสาคร กำนันตำบลแม่ละมุ้ง  กล่าว่า น้ำตกทีลอเล สวยงามมาก นักท่องเที่ยวสามารถ เที่ยวชมศึกษาธรรมชาติ และ ชมความสวยงาม น้ำตกทีลอเล เส้นทาง ใครต้องเดินเท้า หรือขึ้นช้าง ชมธรรมชาติศึกษาธรรมชาติ ตามเส้นทาง ในปีนี้ นักท่องเที่ยว นักศึกษาธรรมชาติ จะได้สัมผัส  ชมและศึกษาธรรมชาติ
เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณ 7 กลุ่มบ้าน บ้านยูไนท์ บ้านกรูโบ บ้านแม่จันทะเก่า บ้านแม่จันทะใหม่ บ้านทิปาเก บ้านตะละโคล่ง บ้านซ่องแป๊ะ และนำตกทีลอเล  น้ำตกกลางป่าใหญ่แห่งอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ไหลจากหน้าผาหล่นลงสู่ลำน้ำแม่กลอง (แควใหญ่) ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำตกลึกลับที่แม้กระทั่งคนอุ้มผางเองยังมีเพียงไม่มากนักที่เคยไปเยือน หรือชำนาญเส้นทางพอพาคนต่างถิ่นเข้าไป  ทีลอเลอยู่ในพื้นที่ป่ารอยต่อของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเศวร เดินทางท่องเที่ยวได้จากอำเภออุ้มผางเช่นเดียวกับน้ำตกทีลอซู แม้เป็นคนละน้ำตกแต่ก็มีปลายทางสุดท้ายอยู่ที่เดียวกันคือลงสู่ลำน้ำแม่กลอง ซึ่งทีลอเลมีความพิเศษคือน้ำตกลงแม่กลองโดยตรงไม่ผ่านลำห้วยใดๆ อีก มีต้นน้ำมาจากบึงลากะโตในป่าลึก

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!