กาญจนบุรี-กำนันดีเด่นแห่งบ้านช่องสะเดานำคณะกรรมการตรวจรับงานบ้านพอเพียง

กาญจนบุรี-กำนันดีเด่นแห่งบ้านช่องสะเดานำคณะกรรมการตรวจรับงานบ้านพอเพียง

กาญจนบุรี-กำนันดีเด่นแห่งบ้านช่องสะเดานำคณะกรรมการตรวจรับงานบ้านพอเพียง

ภาพ/ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เมื่อเวลา 09.00 น.นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวสมหญิง ผาสุก คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชน ต.ช่องสะเดา  นางอัญชิสา หลักศิลา คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชน ต.ช่องสะเดา  ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ต.ช่องสะเดา(อช)  คณะกรรมการตรวจรับงานบ้านพอเพียงชนบทจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช) คณะกรรมการขบวนจังหวัดกาญจนบุรี  ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างบ้านตามโครงการบ้านพอเพียงชนบทหลังจากที่มีการสนับสนุนงบประมาณไปดำเนินการซ่อมแซมบ้านเสร็จเรียบร้อย รวมจำนวนครัวเรือนที่รับงบประมาณรอบแรก 19 หลังคาเรือน ดังนี้ หมู่ที่ 1 จำนวน 12 ครัวเรือน หมู่ที่ 4 จำนวน 2 ครัวเรือน หมู่ที่ 5 จำนวน 3 ครัวเรือน หมู่ที่ 6 จำนวน 3 ครัวเรือน โดยโครงการบ้านพอเพียงชนบท เพื่อให้ประชาชนที่ขาดแคลนงบประมาณมาปรับปรุงบ้านบางรายช่วงฤดูฝนไม่สามารถอยู่บ้านได้เพราะหลังคารั่ว ฝาบ้านผุพัง ถูกปลวกกินทั้งหลัง เป็นต้น ทำให้มีบ้านเรือนที่ความมั่นคงแข็งแรง อยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ณ พื้นที่ ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!