กาญจนบุรี-จัดพิธีทำบุญตักบาตร โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

กาญจนบุรี-จัดพิธีทำบุญตักบาตร โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

กาญจนบุรี-จัดพิธีทำบุญตักบาตร โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

ภาพ/ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เมื่อเวลา 07.30 น. ณ ศาลาหลวงปู่ทวดร่วมใจ วัดพุทธกาญจนมุนี (วัดวังปลาหมู) ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ“ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 พร้อมด้วย นางกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางสมมารถ คำถนอม วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และพุทธศาสนิกชนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธี
            จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัด ทำบุญ น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพื้นฟูประเพณีเข้าวัดบฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะให้กลับคืนสู่สังคมไทย นำพาไปสู่ความสงบสุขแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ  วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยในอดีตพุทธศาสนิกชนพากันไปวัดในวันธรรมสวนะเพื่อทำบุญ  ตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ สมาทานรักษาศีล สวดมนต์ไหว้พระ ฟังพระธรรมเทศนาและเจริญจิตตภาวนา สังคมไทยจึงมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ เพราะศาสนาเป็นเรื่องของจิตใจ เป็นเรื่องของศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม การเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่พึงปฏิบัติ และไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับพุทธศาสนิกชน

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!