นครปฐม-บรรยากาศผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

นครปฐม-บรรยากาศผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

นครปฐม-บรรยากาศผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

ภาพ/ข่าว:อริย์ธัช  พรอัศวโยธิน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ที่จังหวัดนครปฐม เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ตำบลถนนขาด, หน่วยเลือกตั้งที่ 10 และ 11 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 1 มีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง โดยมีประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยและเจ้าหน้าที่ คอยให้บริการประชาชนในการค้นหารายชื่อ หมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย บริเวณหน่วยเลือกตั้งอีกด้วย
              สำหรับจังหวัดนครปฐม แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 6 เขต มีหน่วยเลือกตั้ง 1,241 หน่วย มีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้ง 6 เขต รวมทั้งสิ้น 742,502 คน โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ประจำจังหวัดนครปฐม ได้ตั้งเป้าหมายจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 ในส่วนการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 นั้นจังหวัดนครปฐม มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 75 และคาดว่าในครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งถึงร้อยละ 80
              ทั้งนี้ หลังจากปิดการรับลงคะแนนเลือกตั้ง ในเวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง จะทำการนับคะแนน และส่งข้อมูลของแต่ละหน่วย ไปยังศูนย์รวมคะแนนประจำเขตเลือกตั้ง โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 ตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม, เขตเลือกตั้งที่ 2 ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 อำเภอเมืองนครปฐม, เขตเลือกตั้งที่ 3 ที่หอประชุมอำเภอกำแพงแสน, เขตเลือกตั้งที่ 4 ที่ศาลาประชาคมอำเภอบางเลน, เขตเลือกตั้งที่ 5 ที่หอประชุมอำเภอนครชัยศรี และเขตเลือกตั้งที่ 6 ที่อาคารปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน ซึ่งศูนย์รวมคะแนนประจำเขตเลือกตั้ง จะประกาศผลคะแนนในแต่ละเขต และส่งข้อมูลให้กับ กกต.ประจำจังหวัดนครปฐม เพื่อเผยแพร่ผลคะแนนในภาพรวมทั้ง 6 เขต อย่างไม่เป็นทางการ ณ บริเวณหน้าสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดนครปฐม ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!