รองพ่อเมืองอุบลฯ นำส่วนราชการออกหน่วย พอ.สว.และจังหวัดเคลื่อนที่

รองพ่อเมืองอุบลฯ นำส่วนราชการออกหน่วย พอ.สว.และจังหวัดเคลื่อนที่

ทีมข่าวเฉพาะกิจ / ข่าว.

รองพ่อเมืองอุบลฯ นำส่วนราชการออกหน่วย พอ.สว.และจังหวัดเคลื่อนที่

            เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย บ้านด่านเม่น หมู่ 10 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักเรียนนักศึกษา พี่น้องประชาชน มาร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมีกิจกรรมมากมายหลายอย่าง ได้แก่ พิธีมอบสิ่งของให้แก่ ชุมชน โรงเรียน ประชาชน ประกอบด้วย ชุดยาสามัญประจำบ้าน ทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา พันธุ์ปลา และถุงยังชีพ

             นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ได้แก่ การตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาทางทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ให้สุขศึกษาและตรวจคัดกรองโรค ให้กับประชาชนที่มารอรับบริการในครั้งนี้ และ ยังมี ออกหน่วยบริการประชาชนของส่วนราชการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และอำเภอยิ้ม เช่น นิทรรศการให้ความรู้ของหน่วยงาน แจกกล้าไม้ เมล็ดพันธุ์ผัก รักษาและทำหมันสัตว์ ทำบัตรประชาชน บริการตัดผม ฯลฯ
ในโอกาสนี้ นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งในบริเวณโรงเรียนศูนย์พลาญข่อย บ้านด่านเม่น หมู่ 10 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 ต้น ก่อนที่จะเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วย จำนวน 6 ครัวเรือน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!