สตูล-ผลผลิตเกษตรกรสตูล สู่ห้างดัง เกษตรอำเภอควนกาหลง เร่งให้ความรู้ เพิ่มผลผลิต

สตูล-ผลผลิตเกษตรกรสตูล สู่ห้างดัง เกษตรอำเภอควนกาหลง เร่งให้ความรู้ เพิ่มผลผลิต

ภาพ/ข่าว:ชิดชนก

           ผลผลิตเกษตรกรสตูล สู่ห้างดัง เกษตรอำเภอควนกาหลง เร่งให้ความรู้ เพิ่มผลผลิต แก้ปัญหา สารปนเปื้อน

               นายสมศักดิ์ จันทรักษ์ เจ้าของส่วนผักตาหวาน ในพื้นที่ อ.ควนกาหลง จ.สตูล กล่าวว่า เดิมที่ พื้นที่แห่งนี้ เป็นพื้นที่ปลูกยางพารา แต่เนื่องจากราคายางพาราตกต่ำลง ตนเองจึงได้ คิดเปลี่ยนจากที่สวนยางพารามาเป็น ส่วนเกษตรอินทรีย์ เพื่อปลูกผักไว้สำหรับรับประทานภายในบ้านและหากเหลือจากรับประทานภายในบ้านแล้ว ก็จะจำหน่ายให้ แก่คนในพื้นที่ อ.ควนกาหลง โดยเฉพาะ จำหน่ายในพื้นที่โรงพยาบาลควนกาหลง โรงพยาบาลสตูล ตลาดเกษตรธกส.สตูล จน มีลูกค้าต้องการเพิ่มมากขึ้น ตนเองจึงได้ กู้เงินจาก ธนาคารมา เพื่อปรับปรุงให้สวนแห่งนี้ไห้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น และแบ่งการปลูกออกเป็นส่วน ๆ โดยส่วนกั้นระหว่าง สวนนั้นจะปลูกผักหวาน ไว้รอบ ๆ พื้นที่ เพื่อเป็นแนวกั้น หรือดูดซับ ไม่ให้ สัตว์ตรู พืชเข้ามา กินผักอย่างอื่น และภายในพื้นที่ 4 ไร่ แห่งนี้ ตนเองได้ ปลูกพืช หลากหลายชนิด เช่น ทุเรียน 30 ต้น มะพร้าว 15 ต้น ขนุน 4 ต้น มะนาว 80 ต้น แปลงเมล่อนแสนหวาน และยกแค่สำหรับปลูกผักสลัด เช่น กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค ผักกาดขาว รวม 40 แคร่สำหรับผักสลัด ที่จะต้องปลูกสลับหมุนเวียนกันไป เนื่องจากผักสลัดนั้น จะใช้ระยะเวลาปลูกเพียง 45 วันก็สามารถ เก็บส่งขายได้แล้ว โดยทุก ขั้นตอนการปลูกผักทุกชนิด ตนเองจะจดบันทึกไว้ทั้งหมด มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง รองผิดรองถูกมาตลด จนได้ เกษตรอำเภอ ควนกาหลงเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้ จึงสามารถเดินไปได้อย่างสะดวกขึ้น แต่ปัญหาของการทำเกษตรนั้นไม่ได้ มีเพียงอย่างเดียวจะมีมาตลอดโดยเฉพาะ แมลง เชื้อรา ที่มีเกิดขึ้นมาตลอด ตนเองต้องคิดสูตรศึกษา เพื่อแก้ปัญหาให้ได้ แต่สูตรและวิธีการแก้นั้น ก็จะใช้ กระบวนการธรรมชาติ มาแก้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำหมักเหร้าขาว น้ำหมักจากปลา จาก ผลไม้ ก็จะคิดสูตรศึกษา เพื่อนำมาปรับปรุงด้วยตนเอง ซึ่งถือว่าสามารถแก้ได้ในระดับหนึ่งแล้ว จนขณะนี้ทาง สวนเราได้รับการรับรองเป็นแปลงมาตรฐานผักอินทรีย์ที่ปลอดจาก สารเคมี 100 % โดยได้รับการรับรองจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.สตูล ยังคงเหลือ เมล่อน ที่กำลังขอมาตราฐานผักอินทรีย์ แต่ทุกอย่างในแปลงเกษตรกรแห่งนี้ จะไม่มีสารเคมีปนเปื้อน หรือ บอกได้ว่า ปลอดสารเคมี 100% เมื่อทุกคนซื้อไปรับประทาน ปลอดภัยแน่นอน ส่วนในเรื่องของการตลาดนั้น เราได้พี่เลี้ยงจากเกษตรอำเภอ ควนกาหลง มาช่วย เพื่อประสานให้ กลุ่มอื่น ๆ เป็นที่รู้จักในพื้นที่ จ.สตูล จนทำให้ เขาทราบว่า แปลงเกษตรของเรานั้น ปลอดสารเคมี จริง และเป็นที่ยอมรับ จนขณะนี้ ได้มีห้างดัง อย่างเซลทรัล โรบินสัน ท๊อป แม็คโคสตูล ติดต่อเข้ามาเพื่อขอไปจำหน่ายภายในห้างเขา ทำให้ พืชผลผลิตของเราตอนนี้ ออกจำหนายได้ตลอด โดยมีพ่อค้าคนกลางนำไปส่งให้อีกทอดหนึ่ง อนาคต จะมีการแพ็คถุง ไปจากหน้าแปลงผักของ เราเลย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและเพื่อความสะดวก ในการจัดส่ง จากเราไปยังห้างดังก่อนจะถึงมือผู้บริโภคและเชื่อว่า ผู้บริโภคเมื่อได้รับสินค้าเกษตรของเราไปแล้ว ปลอดภัยแน่นอน

          นางอภิวันท์ ทองแท่น เกษตรอำเภอควนกาหลง จ.สตูล กล่าวว่า พื้นที่ของอำเภอควนกาหลง จะมี เกษตรกร แปลงผัก อินทรีย์ ทั้งหมด 11แปลง ที่ทางสำหนักงานเกษตรอำภอควนกาหลงเข้าไปดูแลหรือเป็นพี่เลี้ยงให้ และ แปลงเกษตรสวนผักตาหวานแห่งนี้ก็เป็น 1 ใน 11 แปลง ที่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เดิมพื้นที่แห่งนี้จะเป็นพื้นที่ ปลูกยางพารา ซึ่งตนเอง ขับรถผ่านไปมาตลอด แต่มา 5 ปี หลัง ได้โค้นต้นยางมาปลูกผัก แทน และได้เข้าไปขอความรู้ จาก น้อง ๆ ในสำนักงานในเรื่องของการปลูกผักปลอดสารเคมี การปลูกผัก สลัด ซึ่ง ก็ได้ให้คำแนะนำไป แต่ไม่นึกว่าเขาจะโตได้เร็ว ขนาด สินค้าขึ้นห้างดังได้ ก็ มีความยินดีมาก ที่เกษตรกร มีความคิดใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ของผู้บริโภค เพราะเดิม ผักสลัดนั้นจะไม่เป็นทีนิยมรับประทาน แต่มาช่วงหลัง เมื่อรู้ว่าผักสลัดนั้น เป็นผัก เกษตรอินทรีย์ ทำให้เป็นที่นิยมมากขึ้น ซึ่งทางสำนักงานเกษตรเองก็จะเป็นได้แค่เพียง พี่เลี้ยง หรือให้คำแนะนำในการเพาะปลูก การกำจัดสัตรูพืช ส่วนเรื่องของตลาดนั้น จะมี กลุ่มของผู้ประกอบการในพื้นที่ อ.ควนกาหลง จ.สตูล เข้ามาช่วย เพื่อนำผักไปจำหน่ายหรือติดต่อ ห้างใหญ่ ๆ จากต่างจังหวัดให้ โดยห้างที่รับซื้อไปนั้น เขาจะเข้ามาดูแปลงผักก่อน ว่าปลอดสารเคมี 100% จริงหรือ ไม่ มีมาตรฐานฟาร์ม หรือไม่อย่างไร และ สุดท้าย จะต้องได้รับการรับรองจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล จะต้องรับรองให้อีกครั้งหนึ่ง โดยจะนำ ผักทุกชนิดไปตรวจสอบหาสารปนเปื้อนโดยการสุ่มตรวจ มีการตรวจสอบ การจดบันทึก การปลูกทุกครั้ง เพื่อยืนยันว่า ปลอดสารเคมีจริงหรือเป็นผักเกษตรอินทรีย์จริง ตอนนี้เหลือเพียงเมล่อน สายพันธุ์แสนหวานอย่างเดียวที่กำลังขอ มาตรผักอินทรีย์

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!