สุพรรณบุรี-ศูนย์​ดำรงธรรม​ววางมาตรการปฎิบัติเร่งคืนพื้นที่​ทางสาธารณ​ประโยชน์​

สุพรรณบุรี-ศูนย์​ดำรงธรรม​ววางมาตรการปฎิบัติเร่งคืนพื้นที่​ทางสาธารณ​ประโยชน์​

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี 

            “ศูนย์​ดำรงธรรม​ อ.เมือง​สุพรรณบุรี​ หารือ​วางมาตรการ​ปฎิบัติ​ เร่งคืนพื้นที่​ทางสาธารณ​ประโยชน์​ หมู่ 1 ต.สวนแตง​”

              นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายจิตรติ รามเนตร ปลัดอาวุโส พร้อมด้วยนายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง พ.จ.อ.พัฒนา เสมพูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง นิติกร และนายพิสิษฐ์ เผ่าพันธ์ศร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประชุมหารือและลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมวางมาตรการในการปฏิบัติเพื่อเร่งพัฒนาและคืนพื้นที่ทางสาธารณประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนใช้ร่วมกัน

               พื้นที่ดังกล่าวราษฎรที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (โฉนด) จำนวนกว่า 16 ครัวเรือน ตามระยะทางสาธารณประโยชน์ (ถนนดิน) ที่ตัดผ่าน ประมาณ 1.2 กิโลเมตร (และมีคูน้ำสาธารณะที่ยังคงสภาพการใช้ประโยชน์บางส่วน) ปัจจุบันเริ่มมีความคิดเห็นที่แตกต่างในเรื่องแนวเขตที่ชัดเจนถูกต้อง บางรายทำสัญญาซื้อขายเปลี่ยนมือเปลี่ยนเจ้าของเป็นผู้ครอบครองใหม่ (ไม่อยู่ในพื้นที่) และบางรายโต้แย้งสิทธิกล่าวอ้างจะไม่ให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปดำเนินการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น ฯลฯ ซึ่งเบื้องต้นรับฟังว่าได้ใช้สัญจรร่วมกันกว่า 30 ปีแล้ว (แต่ในเอกสาร​สิทธิ​ไม่ได้ระบุไว้)​ … อย่างไรก็ตามอำเภอฯ ตระหนักถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน รวมถึงต้องปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายโดยเคร่งครัด จึงได้นัดหมายประชุมชี้แจงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดตลอดสายทาง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง … ทั้งนี้ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการที่สำคัญประการหนึ่ง ที่จะต้องเร่งรัดบูรณาการดำเนินการร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อปกปัก รักษา คุ้มครอง ป้องกัน และดูแลที่สาธารณประโยชน์ อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน​ ทุกแห่ง​ ตามเจตนารมณ์​ของกฎหมาย​สืบเนื่อง​ต่อไป

 

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!