อุดรธานี – หน่วยแพทย์ พอ.สว.บำบัดทุกข์บำรุงสุข ออกให้บริการประชาชน ชาวอำเภอหนองวัวซอ

อุดรธานี – หน่วยแพทย์ พอ.สว.บำบัดทุกข์บำรุงสุข ออกให้บริการประชาชน ชาวอำเภอหนองวัวซอ

ภาพ/ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ / ณัยน์ปพร มั่งสวัสดิ์ 

             นายเกรียงศักดิ์ ถวายชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ที่สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี มีการจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือพอ.สว. ซึ่งเป็นการบูรณาการการบริการของส่วนราชการระดับจังหวัดกว่า 40 หน่วยงาน ออกไปให้บริการประชาชนถึงบ้าน นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการ และกล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยการจัดกิจจกรมในวันนี้เป็นการให้บริการฟรี ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด มีกิจกรรมพิธีปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เปิดให้บริการหน่วยแพทย์ พอ.สว. มอบทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา มอบถุงยังชีพ มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราขทานและไม้เท้าก้านร่ม เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี, มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน , มอบถังน้ำและมอบพันธ์ปลา

              จากนั้นนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือพอ.สว.ประจำจังหวัดอุดรธานี ที่นำบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรมแพทย์ แผนไทย ให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว โดยมีประชาชนเข้ามารับบริการรวมทั้งสิ้น 152 คน แยกเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไป 74 คน ทันตกรรม 33 คน บริการนวด/แพทย์แผนไทย 25 คน ให้สุขศึกษาเรื่องโรคมะเร็ง 9 คน ส่งต่อผู้ป่วย 8 คน บริการด้านสัตวแพทย์ ผ่าตัดทำหมันสุนัข 4 ตัว ทำหมันแมว 6 ตัว มอบยาชุดพระราชทาน 50 ชุด เยี่ยมหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนที่ร่วมออกหน่วยให้บริการพี่น้องประชาชนตามภารกิจหน่วยงาน เยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้า OTOP ของดีอำเภอหนองวัวซอ และปลูกต้นรวงผึ้งข้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำทีมแพทย์พอ.สว.จังหวัดอุดรธานี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นำโดย นางณัฐวดี ลีลาเลิศแล้ว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดธานี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบถุงยังชีพ และเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายสีลา ดวงชัย นายสมศักดิ์ ไหมแพง และนายอัครพล ดอนศรีโคตร

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!