อุตรดิตถ์-เปิดแข่งฟุตบอล 7คน “อบจ.อุตรดิตถ์ คัพ”

อุตรดิตถ์-เปิดแข่งฟุตบอล 7คน “อบจ.อุตรดิตถ์ คัพ”

ภาพ/ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์ น.ส.พัทธนันท์ ราชประสิทธิ์/จักรพรรณ จันทร์แฉ่ง ทีมข่าว นสพ.อินทรีสยามออนไลน์ จ.อุตรดิตถ์

เปิดแข่งฟุตบอล 7คน “อบจ.อุตรดิตถ์ คัพ”

              เมื่อเวลา 17.30 น.วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้ นายนายนันทสิทธิ์ โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองการจ้าหน้าที่ รักษา ราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกล่างรายงานให้ นายชลิต ธนวัฒน์ รอง นายก อบจ. ประธาน พร้อมคณะทราบถึงวัตถุประสงค์การแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเยาวชน และประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ มีความสามารถในการเล่นกีฬา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬา มีเจตคติที่ดี และมีทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬา สามารถเล่นกีฬาได้ มีคุณธรรม จริยธรรม มี ระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคีกลมเกลียวกันรวมทั้งเป็นพื้นฐานในการ พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักกีฬาจังหวัดให้สูงขึ้นสู่ความ เป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลแก่เยาวชน และประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ให้มีประสบการณ์ มากขึ้น เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมโดยเฉพาะด้านยาเสพติด เพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานด้านกีฬา เพื่อนำไปสู่กีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาเพื่อ อาชีพตามความพร้อมและความเหมาะสม โดยกำหนดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน “อบจ.อุตรดิตถ์ คัพ” ครั้งที่ 1 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี และรุ่นประชาชน ทั่วไปชาย ทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 รางวัลการแข่งขันทั้ง 2 รุ่น รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี
– รางวัลชนะเลิศ อับดับ 1
เงินสด 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
– รางวัลชนะเลิศ อับดับ 2
เงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
– รางวัลชนะเลิศ อับดับ 3
เงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รุ่นประชาชนทั่วไปชาย
– รางวัลชนะเลิศ อับดับ 1
เงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
– รางวัลชนะเลิศ อับดับ 2
เงินสด 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
– รางวัลชนะเลิศ อับดับ 3
เงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!