อุตรดิตถ์-ตรวจประเมินบ้านไร่อ้อย

อุตรดิตถ์-ตรวจประเมินบ้านไร่อ้อย

ภาพ/ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์ น.ส.พัทธนันท์ ราชประสิทธิ์ นายจักรพรรณ จันทร์แฉ่ง ทีมข่าว นสพ.อินทรีสยามออนไลน์ จ.อุตรดิตถ์

ตรวจประเมินบ้านไร่อ้อย

            ที่บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 6 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 จากการ นำของนายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับนายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองและคณะกรรมการตรวจการประเมินหมู่บ้าน ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง “หมู่บ้านอยู่เย็น” ประจำปี พ.ศ 2565 ระดับเขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อตรวจประเมินผล งานการปฎิบัติงานของ บ้านไร่อ้อยหมู่ที่ 6 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการเข้าคัดเลือกหมู่บ้านอยู่เย็นฯ ระดับเขต กิจกรรมที่ดำเนินการในการรับตรวจประเมินหมู่บ้านประกอบไปด้วย

             การนำเสนอผลงานของคณะกรรมการหมูบ้าน ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่6 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ การนำเสนอผลงานของหมู่บ้านจำนวน 3 จุด ได้แก่โรงเรียนวัดไร่อ้อย กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริบ้านไร่อ้อย
โดยการตรวจประเมินดังกล่าวในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!