อบจ.นครสวรรค์ พร้อม อทป. ร่วมประชุมชี้แจงการของบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

อบจ.นครสวรรค์ พร้อม อทป. ร่วมประชุมชี้แจงการของบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

              อบจ.นครสวรรค์ พร้อม อทป. ร่วมประชุมชี้แจงการของบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ อบจ.นครสวรรค์ นายมานพ บุญผสม รองนายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นายเชิดพันธุ์ มาศรี รองนายก อบจ.นครสวรรค์ และ นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัด อบจ.นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์, นางเพลินพิศ ศรีภพ นายกเทศมนตรีเมืองตาคลี และ นายไชยา คลอวุฒินันท์ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง เข้าร่วมประชุมชี้แจงในนามของ อปท.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

              สำหรับ กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 ที่ร่วมชี้แจง ประกอบด้วย อบจ.นครสวรรค์, อบจ.กำแพงเพชร, อบจ.พิจิตร, อบจ.อุทัยธานี, เทศบาลนครนครสวรรค์, เทศบาลเมืองกำแพงเพชร, เทศบาลเมืองปางมะค่า, เทศบาลเมืองหนองปลิง, เทศบาลเมืองชุมแสง, เทศบาลเมืองตาคลี, เทศบาลเมืองตะพานหิน, เทศบาลเมืองบางมูลนาก, เทศบาลเมืองพิจิตร และเทศบาลเมืองอุทัยธานี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!