นครปฐม-สมาคมสตรีนักธุรกิจฯ-นครปฐม ลงนามความร่วมมือฝึกทักษะการทำงานให้ผู้ต้องขัง

นครปฐม-สมาคมสตรีนักธุรกิจฯ-นครปฐม ลงนามความร่วมมือฝึกทักษะการทำงานให้ผู้ต้องขัง

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน

              สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม ประสานความร่วมมือลงนามบันทึกข้อตกลง ในการคืนคนดีสู่สังคม นำร่องการฝึกวิชาชีพและฝึกทักษะการทำงานให้แก่ผู้ต้องขังในสถานประกอบการนอกเรือนจำ ระหว่างเรือนจำกลางนครปฐม กับบริษัท เคพีฟู้ดส์ จำกัด

             วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่บริษัท เคพีฟู้ดส์ จำกัด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานและสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) คืนคนดีสู่สังคม ฝึกทักษะวิชาชีพผู้ต้องขังในสถานประกอบการนอกเรือนจำ ระหว่างเรือนจำกลางนครปฐม กับบริษัท เคพีฟู้ดส์ จำกัด โดยมี นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม นางสาวขวัญจิตร ยั่งยืน กรรมการผู้จัดการ-บริษัท เคพีฟู้ดส์ จำกัด พันตำรวจโทวรชัย อารักษ์รัฐ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐม ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ ร่วมลงนามในครั้งนี้ พร้อมด้วย นายยงยุทธ สวนทอง ปลัดจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม ร่วมเป็นสักขีพยาน นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม เปิดเผยว่า สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม ร่วมกับ บริษัทไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด และบริษัท เคพีฟูดส์ จำกัด และเรือนจำกลางนครปฐม จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) คืนคนดีสู่สังคม ฝึกทักษะวิชาชีพผู้ต้องขัง ในสถานประกอบการนอกเรือนจำ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด และบริษัท เคพีฟูดส์ จำกัด เปิดพื้นที่โรงงานใหม่ให้ผู้ต้องขังชั้นดีเข้าทำงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ต้องขัง มีโอกาสในการออกไปฝึกทักษะฝีมือแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมภายนอกเรือนจำ ได้เรียนรู้ และฝึกทักษะการทำงานจากการปฏิบัติงานจริง (On The Job Training) ทำให้เกิดความชำนาญ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงภายหลังพ้นโทษ เป็นการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง โดยผ่านกระบวนการฝึกวิชาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญ ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ และสามารถกลับมาทำงานที่บริษัท เคพี ฟู้ดส์ หลังออกจากเรือนจำแล้ว โดยมีอาชีพที่รองรับการพ้นโทษรอในอนาคตหลังพ้นโทษ หลังจากนั้น ได้เยี่ยมชมอาคารที่เปิดให้ผู้ต้องขังเข้าฝึกทักษะอาชีพ และร่วมปลูกต้นไม้ในปีมหามงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

 

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!