ประจวบคีรีขันธ์​-อำเภอทับสะแก​ ประชุมเตรียมป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท้วมในพื้นที่

ประจวบคีรีขันธ์​-อำเภอทับสะแก​ ประชุมเตรียมป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท้วมในพื้นที่

ภาพ/ข่าว:ณัฐธภพ​ พันสาย​

อำเภอทับสะแก​ ประชุมเตรียมป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท้วมในพื้นที่

            วันนี้ 22 กรกฎาคม 2565 ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอทับสะแก ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทับสะแก (ชั้น 2) โดยมีนายสำนวน ทองศรี นายอำเภอทับสะแก​ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ปภ.ประจวบคีรีขันธ์ แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ ชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ทางหลวงชนบททับสะแก ผู้แทนที่ปรึกษารถไฟฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนันทุกตำบล และมูลนิธิกู้ภัยในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้เสนอปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมขัง น้ำหลาก น้ำกัดเซาะตลิ่ง เป็นรายตำบล โดยแจ้งจุดที่ประสบปัญหาและราษฎรได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทั้งจุดทางหลวงเพชรเกษม และถนนในชุมชนทุกพื้นที่ พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยวิเคราะห์สภาพพื้นที่ เหตุของปัญหา และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบร่วมกันป้องกันแก้ไข ที่ประชุมรับทราบปัญหา ร่วมกันกำหนดแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ทั้งการป้องกัน การแก้ไข การช่วยเหลือเยียวยาให้กับราษฎรในพื้นที่ และเส้นทางสัญจรหลักในเขตพื้นที่อำเภอทับสะแก

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!