ตาก-เปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ตาก-เปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

          องคมนตรี เปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

            วันที่ 21 ก.ค. 65เวลา 14.45 น. ที่บ้านจ่อคี ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ผู้บริหารมูลนิธิโครงการหลวง ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม โดยองคมนตรี ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และกล่าวสดุดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนจะนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ก่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจในการป้องกัน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

            หลังจากนั้น ได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม (ปลูกป่าแลกโรงเรือน) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายมุ่งสู่ EGAT Carbon Neutrality ภายในปี 2593 ของ กฟผ. ที่ต้องการมุ่งสู่พลังงานสะอาด ตามกรอบแผนพลังงานชาติ โดยมีเป้าหมายในการปลูกป่าปีละ 1 แสนไร่ รวมจำนวน 1 ล้านไร่ ภายในระยะเวลา 10 ปี ระหว่างปี 2565 -2574 และบำรุงรักษาต่อเนื่องอีก 9 ปี โดยวางหลักการปลูกป่าร่วมกับพันธมิตร ปลูกป่าดูดซับคาร์บอนสูง , ปลูกป่าในใจ และปลูกป่าเป็นยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ ซึ่งจะสามารถชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการปลูกป่าเพื่อดูดซับและกักเก็บคาร์บอน มากกว่า 1.2 ล้านตันต่อปี และคาดว่าจะสามารถก่อให้เกิดการดูดซับกักเก็บคาร์บอน ได้ทั้งสิ้นประมาณ 23.6 ล้านตัน C02 ตลอดระยะเวลาโครงการฯ สำหรับกิจกรรมดังกล่าว กฟผ. ได้ร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง ดำเนินโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ แบ่งเป็น เกษตรกรปลูกป่าแบบวนเกษตร จำนวน 11 ราย พื้นที่นำร่อง 149 ไร่ และเกษตรกรปลูกป่าแลกโรงเรือน จำนวน 16 ราย พื้นที่นำร่อง 100 ไร่ ซึ่งได้มีพิธีมอบโรงเรือน ให้แก่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่ ณ บ้านแม่หละคี รวมถึงมอบรถยนต์ไฟฟ้า ในครั้งนี้ อีกด้วย…

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!