ประจวบคีรีขันธ์ – “หัวหิน” ปลูกพรรณไม้โครงการ “สร้างป่า รักษ์น้ำ รักษ์ดิน” เฉลิมพระเกียรติฯ

ประจวบคีรีขันธ์ – “หัวหิน” ปลูกพรรณไม้โครงการ “สร้างป่า รักษ์น้ำ รักษ์ดิน” เฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

            เมื่อวันที่ 22 ก.ค. นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานเปิดโครงการ “สร้างป่า รักษ์น้ำ รักษ์ดิน” อ.หัวหิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 (ครบ 70 พรรษา) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 (ครบ 90 พรรษา) ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ – กลัดหลวง หมู่ที่ 2 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน โดยมีนางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนจิตอาสาจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม

              โครงการ “สร้างป่า รักษ์น้ำ รักษ์ดิน” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 65 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินการที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ – กลัดหลวง มีเป้าหมายปลูกต้นไม้ จำนวนทั้งสิ้น 30,000 ต้น (300 ไร่) โดยทุกหน่วยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เพื่อเตรียมการต้อนรับ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี กำหนดเดินทางมาปลูกต้นไม้ตามโครงการ “สร้างป่า รักษ์น้ำ รักษ์ดิน” ในวันที่ 7 สิงหาคม 65 ที่จะถึงนี้ โดยอำเภอหัวหิน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ พื้นที่จำนวน 52 ไร่ จำนวน 5,200 ต้น โดยปลูกป่าตามแนวทาง “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวพระราชดำริ โดยแบ่งเป็น เทศบาลเมืองหัวหิน พื้นที่ 6 ไร่ จำนวน 600 ต้น เทศบาลตำบลหนองพลับ อบต. 5 แห่ง และตำบลทั้ง 5 ตำบล แห่งละ 4 ไร่ จำนวน 400 ต้น และอำเภอหัวหิน เนื้อที่ 6 ไร่ จำนวน 200 ต้น ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนตันกล้าพันธุ์ไม้ที่จะปลูก จำนวน 5,600 ต้น จากหน่วยจัดการต้นน้ำหนองพลับ และศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบุรี.

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!