นครสวรรค์ – มจร. ฟิตเคลื่อนโครงการ U2T ส่งคณะกรรมการบริหารโครงการและผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

นครสวรรค์ – มจร. ฟิตเคลื่อนโครงการ U2T ส่งคณะกรรมการบริหารโครงการและผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ภาพ/ข่าว:วสุกิจจ์

            มจร. ฟิตเคลื่อนโครงการ U2T ส่งคณะกรรมการบริหารโครงการและผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ลงนามสัญญาจ้างบัณฑิตจบใหม่และประชาชนเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯในอำเภอลาดยาวเต็มรูปแบบ

             คณะกรรมการบริหารโครงการและผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) รายตำบล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย อาจารย์ ดร.วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์ อาจารย์จาตุรงค์ สุทาวัน และอาจารย์ศักดา พลเข้ม อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ซึ่งรับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบล หรือU2T จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. ได้ลงนามสัญญาจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี และประชาชนในพื้นที่จำนวน 20 คน เพื่อร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) ในพื้นที่ตำบลหนองยาว และตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

             อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวมีระยะเวลา 90 วันโดยนำอาองค์ความรู้จากรั้วมหาวิทยาลัยบูรณาการกับนวัตกรรมสร้างศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม ต่อยอดส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนในชุมชนต่างๆซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิต19มีรายได้อย่างยั่งยืน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!