ราชบุรี- จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ ” กระบวนการไกล่เกลี่ย ประนอม และระงับข้อพิพาท”

ราชบุรี- จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ ” กระบวนการไกล่เกลี่ย ประนอม และระงับข้อพิพาท”

ภาพ/ข่าว:ประทีป อยู่แช่ม 

           สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ “ กระบวนการไกล่เกลี่ย ประนอม และระงับข้อพิพาท “ แก่ ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขต อำเภอโพธาราม

              ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ “ กระบวนการไกล่เกลี่ย ประนอม และระงับข้อพิพาท “ แก่ ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขต อำเภอโพธาราม เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนเพื่อลดหรือแก้ปัญหาการถูกเอาเปรียบทางกฎหมาย โดยมี นายกุลชาติ โชติชูตระกูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี นางดิษยากร รุ่งรักสกุล เศรษฐสุชิน รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี นางสาวจุฑามาศ น้ำเงิน รองอัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมจำนวน 240 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!