นครนายก – ผู้ว่าฯ นครนายก นำข้าราชการและประชาชน เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

 นครนายก – ผู้ว่าฯ นครนายก นำข้าราชการและประชาชน เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

            วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่วัดช้าง ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานพร้อมด้วย นายวิชัย บุญมี ปลัดจังหวัดนครนายก นายอำเภอบ้านนา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) งบประมาณปี พ.ศ. 2565 โดยมี พระครูโสภณนาคกิจ เจ้าคณะอำเภอบ้านนา เจ้าอาวาสวัดช้าง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และแสดงพระธรรมเทศนา ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญ สมาทานศีล (รับศีล) ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา สวดมนต์ ถวายสังฆทาน เป็นการฟื้นฟูประเพณีการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ และกระตุ้นเตือนให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นในพระพุทธศาสนา นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดความสุขแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยส่งเสริมการนำพลัง “บวร” บ้าน-วัด-โรงเรียน มาเพิ่มเติมบทบาทของวัด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อให้ดำรงตนให้ถูกต้องตามหลักธรรมทางศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม พร้อมทั้งรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ (วันพระ) เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!