ประจวบคีรีขันธ์-เปิดใจ…พระพัฒนาพระพุทธศาสนา เมืองหัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์-เปิดใจ…พระพัฒนาพระพุทธศาสนา เมืองหัวหิน

ภาพ/ข่าว:ชำนาญ พึ่งเจาะ

เปิดใจ…พระพัฒนาพระพุทธศาสนา เมืองหัวหิน

            เวลา 17.00 น.วันที่ 21 กรกฏาคม65 ที่วัดบุษยะบรรพต (ต้นงิ้ว) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระครูวิจิตรธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดฯ เจ้าคณะอำเภอหัวหิน กล่าวเปิดใจว่า ในวันนี้ทางวัดและคณะสงฆ์ได้ร่วมกับทางฝ่ายผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหิน และ นางมยุรี พานชัย ผอ.กองการศึกษาเทศบาลฯ ได้จัดทำ”โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม(ค่ายพุทธบุตร) ขึ้นมาโดยนำเอาเด็กนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนเทศบาล 3 โรงเรียน มาเข้าค่ายฝึกอบรมในรูปแบบให้เริ่ม รู้แจ้ง และ เห็นจริงในทางพระพุทธศาสนาโดย แบ่งกลุ่มฟังธรรมสนทนาธรรมโดยหลวงพ่อเป็นผํ้บรรยาย และ เข้าฐาน4ฐาน ฐานลูกที่ดีของพ่อแม่ ฐานพลเมืองที่ดีของประเทศ ฐานศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ และ ฐานพุทธบริษัทที่ดีของสังคม

             ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการให้ทานของคณะสงฆ์ที่ได้ร่วมกันปฎิบัติ พระครูวิจิตรธรรมวิภัช ยังกล่าวอีก นอกจากโครงค่ายพุทธบุตร นี้แล้วอาตมาก็ยังให้พระสงฆ์ ที่มีความรู้ทางธรรมออกไปสอนหนังสือให้กับกลุ่ม โรงเรียนในเมืองหัวหินเช่น วังไกลกังวล วิทยาลัยการอาชีพ เขาพิทักษ์ หนองพรานพุก ฯญฯ ร่วมกับทางครูในวิชาศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม และการรู้การจัดงานกิจกรรมทางด้านพิธีการศาสนา วันสำคัญ ว่าจะต้องทำอย่างไรให้มันถูกต้องถูกวิธี
ขณะนี้ก็ต้องยอมรับกันเลยว่า คนไทย ชาวพุทธไทย นั้นยังเข้าไม่ถึงหลักของ”พระพุทธศาสนา” พุทธมามกะ การเข้าวัด การมาถวายสิ่งของ และอื่นๆ มันยังไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริง เพราะไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความกระจ่างชัด มันจึงทำอะไรก็ไม่ถูกไม่ต้อง จนบางครั้งพระสงฆ์ก็จะต้องบอกสอน ดูอย่างพุทธมามกะ ชาวพุทธของประเทศศรีลังกาเขาสิ เขาให้เด็กๆเรียนรู้ทางหลักของพระพุทธศาสนาตั้งแต่เด็กเล็ก เสาร์อาทิตย์ เข้าวัดอยู่ใต้ต้นโพธิ์ พระมาสอน เขาจึงเป็นประเทศที่เป็นพุทธแท้ๆ ทั้งกาย วาจา ใจ ส่วนไทยเรานั้นมันยังเป็นเพียงแค่”พุทธเทียม” ยังจะต้องฝึกต้องสอนกันต่อไปอีก
สำหรับโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรที่วัดนี้ก็ยังจะมีต่อไปอีกหนึ่งวันในโครงการของเทศบาลเมืองหัวหิน.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!